Про журнал

Рік заснування: 2011

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18118-6918Р від 16 серпня 2011 р.

Фахова реєстрація: внесено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук Наказом Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2013 р. № 893

Зверніть увагу, що відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р. виданням у попередньому сформованому Переліку присвоєна категорія «В» терміном на два роки (до 13 березня 2020 року)Таким чином, «Прикарпатський юридичний вісник» є фаховим виданням категорії «В». 

Періодичність: виходить 4 рази на рік

Назва збірника англійською: «Subcarpathian Law Herald»

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: «Прикарпатський юридичний вісник»

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2305-0314 (Print) 2664-6234 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 

Головний редактор: Ківалов С.В., д. ю. н., професор. Відповідальний секретар: Романюк А.Б., к. ю. н. Редакційна колегія: Аленін Ю.П., д. ю. н., професор; Аракелян М.Р., к. ю. н., професор; Біла-Тіунова Л.Р., д. ю. н., професор; Додін Є.В., д. ю. н., професор; Долежан В.В., д. ю. н., професор; Дрьомін В.М., д. ю. н., професор; Дудченко В.В., д. ю. н., професор; Зелінська Н.А., д. ю. н., професор; Ковальчук С.О., к. ю. н., доцент; Пилипенко П.Д., д. ю. н., професор; Стадніченько Станіслав Лєшек (Stadniczeńko Stanisław Leszek) габілітований доктор, професор; Тіщенко В.В., д. ю. н., професор; Туляков В.О., д. ю. н., професор; Фелик В.І., к. ю. н., доцент; Харитонов Є.О., д. ю. н., професор; Харитонова О.І., д. ю. н., професор; Чанишева Г.І., д. ю. н., професор.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», вул. Академічна 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2019. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"