Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2017

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

М. М. Коцур
Історія боротьби з наркотизмом від найдавніших часів до початку ХХ ст

О. Ю. Максименко
Формування Національного архівного фонду

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. Д. Мехеда
Суб’єктний склад договору інжинірингу

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. О. Давиденко
До проблеми визначення принципів охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці

С. В. Журавльов
Поняття та ознаки принципів правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань

Б. Л. Корольчук
Контракт про проходження служби в поліції як правовий засіб захисту трудових прав поліцейського

Н. М. Обушенко
До проблеми систематизації законів України у сфері праці

К. С. Рижеченко
До проблеми запровадження в Україні найбільш позитивного зарубіжного досвіду у сфері правового регулювання реалізації права на працю працівниками закладів вищої освіти

Д. І. Сіроха
Функції нормотворчості суб’єктів трудового права

О. П. Сайнецький
Систематизація соціального законодавства у Німеччині

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. М. Єднак
Історико-правовий аналіз реформування системи правоохоронних органів в Україні (з часів існування СРСР по теперішній час)

В. Р. Біла
Індивідуальні акти публічної адміністрації: поняття та ознаки

С. В. Бейгул
Сутність поняття управління в діяльності територіальних органів Національної поліції України

А. П. Богданов
Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин в Україні

В. І. Божик
Міжнародний досвід відмежування адміністративних правопорушень та кримінальних проступків

В. І. Бондар
До проблеми визначення критеріїв диференціації правового регулювання праці службовців правоохоронних органів

О. М. Бондаренко
Мета, завдання та функції вирішення податкового спору

В. В. Бортницька
Процесуальний порядок застосування спрощеного порядку видачі осіб з України

К. Л. Бугайчук
Контроль як складова публічного адміністрування в органах Національної поліції: загальнотеоретичний аспект

О. В. Брусакова
Розвиток адміністративно-правового регулювання в галузі авіаційного транспорту

П. В. Вовк
Незалежність адміністративного суду як наріжний чинник ефективного захисту прав та свобод людини

М. А. Данилевський
Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення незалежності суддів в Україні

С. В. Дегтярьова
Стан дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання агропромислової сфери

Д. Г. Диська
Особливості системи організації освітнього процесу в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Я. В. Журавель
Вплив процесу децентралізації на розвиток суспільних відносин на регіональному рівні

А. В. Заболотний
Сутність та ознаки професійної діяльності державних службовців як об’єкта адміністративно-правового регулювання

С. В. Кандиба
Міжнародний досвід адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю

Д. О. Карбовський
Адміністративні процедури у сфері діяльності територіальних органів Національної поліції України

О. В. Карпушова
Ознаки та критерії якісної роботи суддів

П. А. Комирчий
Основополагающие нормативные требования к кадровому обеспечению публичной службы в правоохранительной сфере Украины

О. С. Лавренікова
Методи реалізації публічного адміністрування будівництва в Україні

І. І. Мотиль
Механізм захисту прав і свобод людини Національною поліцією України

Г. В. Муляр
Етичні та правові принципи взаємовідносин між медичним працівником та пацієнтом

О. В. Новіков
Протидія корупції в умовах формування багаторівневого територіального публічного управління в Україні: теоретико-методологічний аспект

Р. С. Осипчук
Особливості адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України

В. А. Пастушенко
Адміністративні права місцевих державних адміністрацій в Україні

В. А. Писанець
Адміністративні процедури забезпечення доброчесності в правоохоронних органах

І. М. Погрібніченко
Юридична природа індивідуальних (адміністративних) актів: законодавчі реалії

В. Г. Торчинюк
Загальні та галузеві принципи кадрової політики у системі правосуддя

О. М. Радченко
Правові режими справляння митних платежів

К. С. Рогозіннікова
Поняття та сутність податкових відносин як об’єкта адміністративно-правової охорони

М. Г. Рожкова
До питання визначення сутності адміністративно-правових засад дошкільної освіти України

Ю. С. Ромашов
Зарубіжний досвід кадрового забезпечення поліції

І. О. Садовська
Адвокатська діяльність як категорія наукового пізнання та об’єкта податково-правового регулювання

С. В. Семіног
Сутність адміністративно-правового захисту прав дітей в Україні

С. Л. Семяніста
Правове врегулювання доступу до публічної інформації в Україні

В. М. Тригубенко
Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на працю та соціальний захист від безробіття

О. С. Ховпун
Адміністративно-правові форми і методи забезпечення фармації в Україні

Ю. Я. Чумак
Особливості земельних правовідносин як об’єкту адміністративно-правової охорони

В. О. Шаповал
Шляхи та перспективи удосконалення правового врегулювання місцевого оподаткування в Україні

В. В. Щербаков
Правові акти органів суддівського самоврядування як вираження форми їх діяльності

С. С. Теленик
Правова природа щорічних послань Президента України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. С. Вербієць
Оперативне обслуговування об’єктів (місць) незаконного видобутку бурштину-сирцю

А. І. Кисько
Поняття організованої злочинної групи: міжнародні стандарти та зарубіжний досвід

В. М. Купрієнко
Організація контролю як один із напрямів запобігання злочинам у сфері діяльності кредитних спілок в Україні

О. М. Луговий
Щодо проблем протидії злочинам, пов’язаним із рейдерським захопленням підприємств: аналітичний огляд

А. М. Падалка
Проблема криміналістичної характеристики організованої злочинності у сфері оподаткування

А. Ю. Стащак
Ретроспективний аналіз становлення та розвитку принципів оперативно-розшукової діяльності

С. Ю. Стратонов
Поняття та зміст судово-експертної діяльності в галузі експертизи встановлення давності документу

Є. І. Усачов
Сутність діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України як об’єкту контролю

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. А. Александрова
Особливості застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження в Україні

В. В. Капустник
Алгоритм проведення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді

Д. М. Кратко
Принципи оцінки доказів у теорії кримінального процесу

Ю. О. Ліпін
Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері енергетики

О. О. Посашков
Теоретичні передумови формування криміналістичної характеристики втручань в діяльність судового експерта

А. В. Свінцицький
Світовий досвід забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні

Д. О. Шумейко
Правове регулювання та правозастосовна практика здійснення спеціального кримінального провадження у окремих зарубіжних країнах

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

А. В. Ляшук
Графічні особливості юридичного письма

 

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2021. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"