Про видання

Рік заснування: 2011

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18118-6918Р від 16 серпня 2011 р.

Фахова реєстрація: На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") у галузі юридичних наук (081 - Право).

Періодичність: виходить 6 разів на рік

Назва збірника англійською: «Subcarpathian Law Herald»

Мова видання: українська, англійська 

Розміщення на сайті НБУВ: «Прикарпатський юридичний вісник»

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2305-0314 (Print) 2664-6234 (Online)

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Головний редактор: Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна, доктор юридичних наук, професор.

Заступник головного редактора: Сафончик Оксана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент.

Відповідальний секретар: Ковальчук Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», вул. Академічна 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"