Головна

Прикарпатський юридичний вісник №3-2/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

О. Ю. Поклонська, М. І. Мамчур Відповідальність за порушення норм земельного законодавства

О. М. Шуміло До питання правової охорони довкілля від забруднення ртуттю

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. В. Бабінська Принципи кадрового забезпечення органів прокуратури

А. В. Басалаєва Місцеві суди як суб’єкти механізму захисту виборчих прав

С. Г. Божок, В. С. Медведєва Професійна освіта поліцейського: напрями реформування (вдосконалення)

В. В. Васильківська Оцінювання державних службовців: особливості факторів, що впливають на результат

Н. В. Вороніна Інститут страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

В. А. Гвоздій Розвиток підходів до розуміння адміністративно-правового статусу самоврядних (саморегулівних) організацій

А. М. Давидюк Правове забезпечення сучасних інформаційних процесів у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

В. В. Дудченко Принципи взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та ювенальної превенції у сфері запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

Ю. В. Єрмаков Державна міграційна служба України як основний суб’єкт здійснення адміністративної процедури у сфері міграції

В. С. Жогов Організація протидії комп’ютерній (цифровій) контрафактній продукції

М. В. Кікалішвілі Сучасні тенденції корупційної злочинності в Україні

Л. М. Корнута Праксеологічний підхід як основа ефективного забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців в Україні

Д. В. Крилов Правове регулювання правових відносин у сфері реалізації державної податкової політики: адміністративно-правовий аспект

Є. А. Кузнєцова Поняття та ознаки професійних учасників ринку цінних паперів в Україні

В. В. Майоров Проблемні питання адміністративно-правового регулювання завдань Національної поліції України в сучасних умовах

О. А. Моргунов Правове забезпечення публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту в Україні

Д. Г. Мулявка Напрями вдосконалення адміністративного законодавства у сфері правового забезпечення недержавної охоронної діяльності

С. С. Мусаєва, О. М. Заєць Питання протидії вуличній злочинності та підвищення рівня публічного порядку і безпеки на території Одеської області

В. М. Прасюк Державний фінансовий контроль: визначення поняття

Ю. С. Ромашов Інструменти публічного адміністрування кадрового забезпечення Національної поліції

К. С. Свіріна Компетенція військово-цивільних адміністрацій: адміністративно-правові підходи

Ю. Г. Севрук Правові основи адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури України

Я. О. Теслюк Зміст інституту адміністративної відповідальності власників транспортних засобів

Б. В. Чернявська Юридичні дефекти у правовому забезпеченні реалізації права на свободу об’єднання у громадські організації в Україні

Л. М. Чуприна, Д. Л. Мінчук Проблемні аспекти захисту прав платника податку у випадку зупинення та відмови в реєстрації податкової накладної

Ю. І. Шпарага Нормативні засади діяльності регіонального департаменту соціального захисту населення: порівняльно-правовий аналіз

П. О. Яковлєв Взаємодія суб’єктів публічного управління та інститутів громадянського суспільства в забезпеченні інформаційної безпеки України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. Ю. Карелов Спеціальні правила кваліфікації провокації злочинів, вчинених у співучасті: відмежування провокації від суміжних кримінально-правових понять

О. О. Кирбят’єв Професійна діяльність працівників правоохоронних органів та перевищення ними влади: кримінологічний вимір

С. В. Клименко, Л. С. Абабіна
Державні службовці як спеціальні суб’єкти корупційних злочинів

І. В. Павленко Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: (ст. 192 КК України): проблеми розмежування із суміжними складами злочинів

В. В. Сергійчук Досвід деяких зарубіжних країн щодо кримінально-правової охорони державної таємниці

І. Ю. Щербініна Наукові підходи до розуміння об’єкта злочину крізь призму заподіяння йому шкоди

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

М. В. Кобак Генезис інституту слідчого судді у кримінальному процесуальному законодавстві України

В. В. Семеногов Тактичні особливості обшуку під час розслідування інсценованих вбивств

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Коротюк Основні нетипові форми посягань на об’єкти права інтелектуальної власності за законодавством зарубіжних країн

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"