Прикарпатський юридичний вісник №1/2021

Прикарпатський юридичний вісник №1/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Р. М. Дудник
До питання про комплексні галузі українського права

А. В. Кісіль, В. Ю. Пряміцин
Правовий статус криптовалют в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Кузьменко
Свобода як принцип конституції і цінність громадянського суспільства

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. В. Андрієнко
Договір форфейтингу: особливості укладання

С. В. Дяченко, Л. В. Гонцовська
Розмежування юрисдикцій судів при вирішенні спорів, що виникають із договору емфітевзису: судова практика

С. В. Дяченко, Ю. В. Клишковa
Емансипація неповнолітньої особи в цивільному судочинстві

О. В. Ільків
Захист прав користувача земельної ділянки, наданої для сільськогосподарських потреб

В. В. Красуцький
Застава бездокументарних цінних паперів майновим поручителем

Ю. О. Моісєєв
До питання правового регулювання економічної конкуренціїї у сфері біржової торгівлі

Є. Ю. Поливач
Зміст авторських прав на комп’ютерні програми та їх види

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. В. Латишева
Забезпечення паритету інтересів роботодавців та працівників у регулюванні нових форм зайнятості: вітчизняний і міжнародний досвід

С. В. Мороз
До питання свободи укладення трудового договору

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

А. А. Лукомська, А. С. Ярошенко
Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення механізмів державного управління в екологічній сфері в контексті євроінтеграції

Б. М. Семенишина-Фіголь
Зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ю. Ф. Лавренюк
Поняття регулятивних адміністративно-правових гарантій законності діяльності щодо забезпечення економічних інтересів України

В. П. Лещинський
Система гарантій законності дозвільної діяльності: засади та перспективи розвитку

А. Л. Харченко, М. С. Уткіна
Щодо електронних послуг в Україні: юридична природа, ознаки та принципи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України

О. В. Ільїна
До питання про ефективність кримінально-правової протидії булінгу в чинному кримінальному законодавстві

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. С. Клечановський
Тактика проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування погрози або насильництва щодо захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги

І. О. Коваленко
Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів

О. І. Коваль
Становлення інституту міжнародного співробітництва у кримінальному процесуальному законодавстві України

О. О. Лісовий
Удосконалення судового контролю за проведенням НСРД, пов’язаних із використанням технічних засобів: процесуально-правовий аспект

В. В. Назаров, Т. В. Смалюк
Особливості нормативного регулювання процесуального статусу третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"