Прикарпатський юридичний вісник №2/2021

Прикарпатський юридичний вісник №2/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Є. В. Білозьоров
Методологічні аспекти співвідношення юридичних категорій «правова діяльність» і «правова поведінка»

О. C. Заяць
Обґрунтування основоположних принципів адвоката – справедливості та відповідальності

А. А. Настюк, С. М. Третяк
Система збору данини до правління Святослава Ігоровича

М. Г. Тараненко, М. М. Тараненко
Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першоджерело розвитку конституціоналізму в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. М. Дудник, С. В. Дяченко
Медіація в цивільному судочинстві

Н. В. Коробцова
Належне волевиявлення в медичних правовідносинах як оціночна категорія

К. Е. Косяченко, М. М. Черепанов
Процедура медіації у вирішенні цивільно-процесуальних справ

О. М. Котенко
Правове регулювання договору про надання оплатних освітніх послуг у сфері вищої освіти

О. О. Рубан
Окремі аспекти захисту прав кредиторів під час процедури банкрутства

М. П. Тиндик
Зміст обов’язку наймодавця з передання транспортного засобу за договором прокату транспортного засобу

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. О. Дмитренко
Етапи становлення та розвитку правового регулювання робочого часу в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. Й. Іванський
М’яке право в системі джерел фінансового права України

В. А. Медяник
Стан адміністративно-правового регулювання сучасної доктрини соціальної політики

М. С. Міхровська
Деякі аспекти модернізації державного управління в контексті цифрових трансформацій

О. Є. Панфілов, А. Л. Калімбет
Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України: характеристика поняття та змісту

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Г. В. Логвинський
Потерпілі від посягання на захисника чи представника особи: кримінально-правове пізнання

С. О. Лук’янченко
Релігійний мотив у кримінальних правопорушеннях проти життя та здоров’я: проблемні питання

О. В. Ус
Алгоритми кваліфікації у кримінальному праві

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. В. Ракіпова, В. Г. Пожар
Щодо окремих питань комунікації потерпілого в судовому розгляді в першій інстанції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Эльгар Алекперов
Характерные особенности правосубъектности международных финансовых организаций

Нигяр И. Мамедова
Особенности правового регулирования международной защиты патентных прав

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"