Прикарпатський юридичний вісник №2-4/2018

Прикарпатський юридичний вісник №2-4/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Р. Р. Марцінків Правові засади здійснення розвідувальної діяльності Службою безпеки Організації Українських Націоналістів

О. І. Романовська Характеристика структурних підрозділів державної виконавчої служби України та їх функцій

І. Ю. Росовська Проблема співвідношення права, релігії та держави в контексті світоглядних цивілізаційних шкіл

О. П. Сайнецький Поняття та роль систематизації соціального законодавства

О. М. Таварткіладзе Роль інституту судової експертизи при розгляді справ Одеською судовою палатою

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. Ю. Кайдаш, В. П. Грохольський До питання доступності до правосуддя громадян України

О. Г. Курчин Вдосконалення компетенції органів місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності в умовах муніципальної реформи

М. А. Меденцев Вітчизняна нормативно-правова база як джерело гарантій діяльності суддів в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. О. Воронятніков Інвестиційна діяльність та публічно-приватне партнерство як перспективні економічні заходи підвищення рівня санітарного та епідемічного благополуччя населення

Н. О. Холоденко Наукове забезпечення судової діяльності: вектори реалізації

Н. М. Шубіна До проблеми дотримання прав і свобод людини і громадянина під час застосування поліцейського піклування

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Т. М. Кириченко Практика Європейського суду з прав людини у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику

С. Ю. Куксін Особливості діяльності працівників, обраних на виборні посади профспілкових органів

І. О. Лях До характеристики принципів запровадження медіації при вирішенні трудових спорів в Україні

Ю. І. Марченко До питання стратегії та політики оплати праці в умовах євроінтеграційних змін трудового законодавства

В. О. Швець Право на стабільні трудові правовідносини та основні форми його захисту

К. В. Шкарупа Методи реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Р. Р. Абрамовський Щодо місця права громадян на участь у прийнятті рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища у правовому статусі громадян України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. А. Біленко Етапи розвитку національного законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією

Б. І. Білько Видання адміністративних актів як інструмент публічного адміністрування оренди в Україні

Ю. С. Болдирєва Місце норм адміністративного права у правовому регулюванні відповідальності за порушення порядку використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами

В. Л. Бурбела Новітні доктрини християнських церков та їхній вплив на розвиток соціальної політики держави в умовах глобалізованої цивілізації

Д. А. Володіна До проблеми визначення форм та методів менеджменту органів державної влади

Г. Л. Гуфман Еволюція становлення поняття «податків» у системі політико-правової думки

С. О. Дмитренко Державна податкова служба України та інші суб’єкти забезпечення реалізації правоохоронної функції держави у сфері оподаткування: проблеми взаємодії

Я. В. Журавель Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів виконавчої влади із органами місцевого самоврядування в Україні

В. І. Келеберда Виконання судових рішень в адміністративних справах як стадія адміністративного судочинства України

М. О. Ковальчук Принципи діяльності публічної адміністрації щодо запобігання корупції в Україні

В. В. Косинський Критична інфраструктура України як об’єкт адміністративно-правового захисту

Т. В. Костюк Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, нормами якого визначають правові засади реалізації адміністративних процедур у діяльності податкових органів

М. В. Кочеров Шляхи удосконалення кадрового забезпечення національної поліції в умовах реформ

М. О. Кравцова Правова природа релігійних правовідносин в Україні

Л. С. Криворучко До проблеми імплементації в Україні позитивного зарубіжного досвіду у сфері забезпечення захисту прав людини

В. В. Крикун Завдання захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні: поняття, зміст і співвідношення з метою

І. В. Кусік Принципи судового оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення в Україні

Я. О. Левшина Види відповідальності арбітражного керуючого

Л. О. Маруліна Адміністративна справа як чинник адміністративно-процесуального захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб від суб’єктів владних повноважень

Ю. В. Мельник До проблеми визначення поняття та особливостей податкових правовідносин

А. В. Нетудихатка Шляхи удосконалення методів забезпечення законності в діяльності Національної поліції України

Н. П. Новак Адміністративні послуги у сфері виробництва та обігу органічної продукції

О. В. Павліченко Поняття механізму захисту соціальних прав жінок в Україні

О. В. Панасюк Адміністративні комісії в системі суб’єктів провадження в справах про адміністративні проступки

Ю. О. Подолян Становлення банківської системи в Україні: історико-правовий аспект (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)

В. В. Рева Деякі теоретично-прикладні питання адміністративного оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб митних органів

С. В. Семенников Сутність та особливості здійснення контролю за діяльністю суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин

К. С. Токарєва Етапи впровадження медіації в Україні

Е. С. Шуберт Функції підзаконних нормативно-правових актів в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

І. М. Довбань Дореволюційний період кримінально-правової протидії злочинам, що вчиняються державними службовцями

М. М. Єфімов До питання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень проти моральності

В. В. Свірець Кадрове забезпечення реформування пенітенціарної системи

В. А. Смирнов Класифікація підстав визнання доказів допустимими у кримінальному провадженні

О. В. Ткаченко Лісова сфера як об’єкт кримінологічного дослідження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Р. І. Балита Засади реалізації повноважень прокурором при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій

В. Ю. Крупєй Особливості початку досудового розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

О. Ю. Льошенко Актуальні питання забезпечення розумних строків у кримінальному провадженні

Д. І. Нестеров Тактико-криміналістичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях за фактами обстрілів (вибухів) у районі проведення операції Об’єднаних сил

В. М. Савицька Завідомість у кримінальному праві України як об’єкт наукового дослідження

Хазарі Муса-огли Танривердієв Початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України

Я. Ю. Конюшенко Проблемні питання регламентації процесуального порядку проведення освідування у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

К. В. Єфремова Основні засади правового регулювання донорства крові за законодавством ЄС: досвід для України

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"