Прикарпатський юридичний вісник №3-3/2015

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бірюкова А. М. Монополія адвокатури як прояв впливу глобалізації

Іваник О. М. Принципи адміністративно-правового регулювання оборонно-промислового комплексу України

Чаплинська Ю. А. Ґенеза реформування органів прокуратури до набуття Україною статусу незалежної держави

Яковенко Р. В. Історичні передумови виникнення та розвитку державного регулювання зайнятості населення

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Калгушкін Ю. Л. Принцип територіальної оборони України

Пугач Д. О. Сучасний стан правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій

Світлична Ю. О. Організаційно-правові форми участі органів місцевого самоврядування у сфері іноземного інвестування

Троян В. А. Права й свободи людини та інтереси держави як об’єкт публічно-сервісної діяльності Національної поліції

Чопик Н. В. Інші парламентські утворення та їх роль у забезпеченні прав і свобод людини й громадянина

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грищенко Р. С. Оскарження рішення про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності в комісії по трудових спорах

Сіроха Д. І. Суб’єкти нормотворчості у сфері праці

Тетеря В. М. Історико-правовий аналіз розвитку та становлення кадрового забезпечення Національної поліції України

Уварова Н. В. До поняття принципів розгляду індивідуальних трудових спорів у позасудовому порядку

Чурсін О. В. Поняття професійної компетентності державного службовця

Яковлєва Г. О. Характеристика основних етапів становлення та розвитку сфери соціального забезпечення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Ковальська В. В. Особливості компетенції суб’єктів протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом

Степанченко О. О. Теоретичні засади систематизації факторів етнорелігійного тероризму

Фаринник В. І. Засади здійснення відомчого контролю під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Бахчев К. В. До питання способів учинення хуліганства неповнолітніми

Береза Ю. М. Організаційно-тактичні особливості проведення обшуку при розслідуванні незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами

Герасимчук С. С. Типові слідчі ситуації при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку

Карпенко Д. О. Організаційні та правові основи техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування дорожньо-транспортних пригод

Лубенцов А. В. Предмет і завдання судової автотехнічної експертизи

Птушкін Д. А. Організаційні заходи та визначення напрямів розслідування шахрайств, учинених щодо об’єктів нерухомого майна громадян, відповідно до типових слідчих ситуацій

Саковський А. А . Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами та іншими службами Національної поліції на етапі документування фактів незаконного заволодіння автомототранспортними засобами

Свінціцька О. П. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації

Цуцкірідзе М. С. Щодо поняття та структури кримінальної процесуальної компетенції слідчого

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Березан А. В. Державний контроль щодо законності реалізації господарських правовідносин

Когутич І. І. Конкурсний порядок заміщення вакантних посад в органах нотаріату: поняття та шляхи імплементації в національну правову систему

Косткіна О. О. Повноваження Вищого господарського суду України як складник правового статусу

Курило Т. С. Корупція в органах нотаріату: стан, тенденції та причини поширення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бойчук А. Ю. Розвиток юридичної відповідальності за правопорушення у сфері довкілля: ґенеза, генетичні зв’язки

Бортник С. М. До проблеми визначення поняття відбору на службу в Національну поліцію України

Боршош І. С. Напрямки удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує діяльність обласної державної адміністрації щодо забезпечення законності та правопорядку в регіоні

Бригінець А. В. Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання конфіденційності у фінансово-правових відносинах

Бухтіярова І. Г. Норми адміністративного права в системі правових засад захисту дитинства та материнства в Україні

Гавловський І. А. Адміністративно-правові відносини у сфері електронно-цифрового підпису

Горбач А. М. Структура адміністративно-правових відносин

Горбач М. І. Особливості правового статусу суб’єктів публічної адміністрації

Григор’єв М. В. Сутність механізму адміністративно-правового регулювання інформаційного забезпечення адвокатської діяльності в Україні та його окремих елементів

Єщук О. М. Адміністративна відповідальність у сфері охорони територій історико-культурного значення

Запотоцька О. В. Щодо питання адміністративної відповідальності Національного банку України

Іванцов В. В. До проблеми визначення загальноправових принципів залучення громадськості до заходів із запобігання корупції

Калашнікова О. В. Роль і значення запровадження принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного контролю

Кібець Д. В. Поняття, мета та завдання валютного регулювання

Красногор О. В. Поняття та зміст механізму адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні

Легка О. В. Основоположні засади правового регулювання адміністративної відповідальності в Україні

Лисенко С. С. Адміністративна відповідальність у сфері торгівлі

Лисенко Ю. О. Розвиток і становлення інституту представництва в адміністративному процесі в Україні

Маркін С. І. Ознаки адвокатської таємниці як об’єкта адміністративно-правового регулювання

Мирошниченко М. М. Інформаційна безпека України в умовах глобалізації світового інформаційного простору

Невзоров О. Б. Адміністративно-правове регулювання діяльності прокуратури в Україні

Пітатєлєв В. Г. Землі сільськогосподарського призначення в Україні як об’єкт адміністративно-правового захисту

Подорожній А. Ю. Вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

Ртищева Т. О. Принципи адміністративної діяльності помічника народного депутата України

Смолій І. В. Актуальні питання дотримання міжнародних зобов’язань в адміністративному судочинстві України

Шило С. М. Особливості судового контролю за діяльністю публічної адміністрації

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Озерна І. В. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"