Прикарпатський юридичний вісник №4/2020

Прикарпатський юридичний вісник №4/2020

Титульна сторінка

Зміст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

І. В. Завальнюк Еволюція концепції «справедливий суд» у конституційно-правовій доктрині

О. В. Кузьменко, Г. В. Берченко Статус Конституційного Суду України як судового органу

О. В. Митник Особливості судового захисту конституційних прав і свобод у межах Європейської системи захисту прав людини

В. Р. Нестор Міське самоврядування в Україні кінця XX – початку XXI століть

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

А. М. Бондарчук Особливості предмета біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією

І. Ю. Гришко, М. С. Уткіна Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні

І. А. Коваленко Правові наслідки укладення правочинів особами з вадами волі

Р. О. Юрків Умови видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі)

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. В. Китайгородська Поняття «посадова особа» у трудовому праві

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. М. Сірант Гарантії реалізації права на сприятливе навколишнє природне середовище

Н. Я. Шпарик Проблеми та перспективи правового регулювання поводження з дикими тваринами в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Р. І. Лемеха Принципи правового регулювання митних режимів в Україні

Ю. О. Оврамець Зміст та етапи адміністративної процедури авторизації електронних майданчиків

М. І. Смокович Адміністративна юстиція та електронне судочинство в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

М. А. Матвійчук Смертна кара в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект

А. О. Хлопов Поняття та ознаки таємниці у кримінальному праві України в розрізі інформації приватного характеру

С. М. Школа Суб’єкт привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. В. Арешонков До питання вдосконалення суб’єктного складника технології техніко-криміналістичних досліджень

К. В. Гриненко Допустимість доказів, отриманих під час пред’явлення особи для впізнання

Л. В. Гусар Побудова пошукового портрета серійного злочинця

В. Ю. Первій Доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних зі зловживанням владою або службовим становищем: поняття та зміст

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Костиря Лідерство в багатонаціональному екіпажі: вимоги Міжнародної морської організації

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"