Прикарпатський юридичний вісник №5/2022

Прикарпатський юридичний вісник №5/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Й. Вовк
Пам’ятки військового права України – Литовські статути XVI століття (історико-правовий аспект)

О. В. Козаченко, О. М. Мусиченко, О. К. Василяка, Л. В. Чорнозуб
Таксономія правових заходів

Р. Б. Тополевський
Право на мирні зібрання в Україні: стан, особливості реалізації та перспективи розвитку

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. В. Білостоцький
Ознаки (характерні риси) дискреційних повноважень судді

М. С. Вілінський
Природа правового статусу експерта як учасника судового процесу в цивільних справах

А. І. Лига
господарсько-правові засоби державного, регіонального, суспільного та саморегулювального впливу на суб’єктів господарювання з метою захисту прав споживачів

Ю. С. Романович
Валютні правовідносини. Цивільно-правовий аспект

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

С. А. Потапенко
Особливості встановлення меж району як адміністративно-територіальної одиниці

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Барікова
Герменевтичний вимір дискреції щодо застосування норм фінансового права

Р. М. Савчук, Р. Ю. Павлюк
Вимоги до судового експерта як учасника адміністративного судочинства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. В. Нордіо
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (стаття 164 КК України) VS недоліки у роботі виконавців

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. К. Жердєв
Проблемні аспекти дослідження обстановки вчинення кримінальних правопорушень з використанням підроблених документів

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

S. V. Pilyuk, V. V. Borschenko
Human rights in the international legal regulation of electronic document circulation in the information society

В. О. Шульга
Правове забезпечення співробітництва держав у сфері охорони культурних цінностей: досвід Європейського Союзу

І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна
Захист культурних цінностей у випадках збройних конфліктів засобами міжнародного права

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"