Прикарпатський юридичний вісник №6/2020

Прикарпатський юридичний вісник №6/2020

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Д. В. Малетов
Щодо поняття «компетентність» судді Вищого антикорупційного суду

Л. Д. Романадзе
Критерії медіабельності в контексті системи вирішення спорів

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. М. Кудрявцева
Принцип правової визначеності в рішеннях Європейського суду з прав людини

Ю. М. Ольшевська, А. І. Берлач
Матеріальна відповідальність державних службовців за чинним законодавством України

Рустамзаде А. Х., Гасанов Э. Э.
Исторические аспекты становления и развития парламентаризма

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. В. Васильєв
Проблема односторонності та двосторонності саморегулювання майнових зобов’язань

Л. В. Грицишина
Припинення шлюбу шляхом розірвання в сімейному праві України

О. Л. Соловйов
Особливості розгляду справи у спрощеному позовному провадженні в господарському судочинстві

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. С. Абдель Фатах
Правовий статус осіб віком до 18 років у системі регулювання трудових відносин

О. Ф. Каракасіді, П. І. Ліхашева
Колективні договори як локальні акти трудового законодавства

Г. В. Луцька
Деякі особливості вчинення нотаріальних проваджень у сфері спадкування у разі, якщо спадщина знаходиться на тимчасово окупованих територіях України

І. В. Підпала
МОП – найбільший регулятор трудових відносин моряків

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

К. Е. Абдукадирова
Митний спір як вид правового спору

Д. В. Бараненко
Проблеми та перспективи реалізації електронного урядування в діяльності центральних органів виконавчої влади

С. А. Гебеш
Етапи відкриття провадження в адміністративній справі

Д. В. Голобородько
Реформа місцевих судів України: проблеми та перспективи

Ю. Ю. Гончарова
Ґенеза правового регулювання податкових пільг в Україні: детермінанти впливу на розвиток промисловості та підприємництва

І. С. Дрок
Форми взаємодії поліції та медичних закладів в умовах загострення санітарно-епідемічної ситуації в Україні

Н. Д. Дячук
Національна інституційна система адміністративно-правового регулювання захисту Українських Карпат

Є. А. Кобрусєва
Особливості провадження щодо розгляду та вирішення адміністративних справ щодо реалізації права на мирні зібрання

Л. О. Кожура
Загальна характеристика як суб’єктів адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я

С. А. Колісник
Механізм визначення, доведення, розподілу та відшкодування витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві

Ю. Ф. Лавренюк
Адміністративно-правове забезпечення економічних інтересів України та форми реалізації адміністративно-правових норм: ґенеза та сучасність

В. П. Лещинський
Диференціація адміністративної відповідальності суб’єктів здійснення державного архітектурно-будівельного контролю як напрям підвищення ефективності адміністративної відповідальності у сфері містобудування

Р. В. Мазурик
Історіографія дослідження адміністративно-правових засад організації та діяльності регіональних прокуратур

О. О. Маркова
Дозвільна процедура в Україні

О. А. Мілієнко
Європейські та світові стандарти здійснення процедури прийняття адміністративних актів

І. В. Петрішак
Судові органи як суб’єкти державного захисту

С. Є. Петров
Методологічні засади дослідження адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС

О. Г. Розгон
Імідж поліцейського як складник його професійної діяльності

М. С. Сусак
Процесуальний розсуд адміністртивного суду першої інстанції у компетенційних спорах

Я. А. Чернявська
Правові основи діяльності Національної поліції у сфері адміністративно-правової охорони лісів

Я. В. Янушевич
Особливості управлінського впливу Президента України на суспільні відносини, що складаються у сфері оподаткування

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. Є. Фоменко
Кримінологічна діяльність Національної поліції як різновид поліцейської діяльності

А. Ю. Швед
Основи конституційного ладу в Стратегії національної безпеки України

І. Б. Юрчишин
Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення: зарубіжний досвід правової регламентації

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

С. І. Кириченко
Самозахист підслідного з інвалідністю в кримінальному провадженні

С. М. Коваль
Слідчий-криміналіст у системі правоохоронних органів України: організаційні та правові аспекти

Н. П. Сиза
Реалізація судом кримінально-процесуальних функцій на стадії підготовчого провадження

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Денисюк
Насильницьке зникнення: історія виникнення, міжнародно-правове регулювання заборони

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"