Прикарпатський юридичний вісник №6/2021

Прикарпатський юридичний вісник №6/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Ю. Боброва, Ю. О. Бобров, Д. Д. Іл’юк
Перспективи розвитку юридичної служби збройних сил України в контексті міжнародного досвіду організації діяльності військово-юридичних служб армій країн-членів НАТО

М. М. Гультай, А. О. Осауленко
Правова регламентація виправно-трудової системи в Українській РСР (1970–1990 рр.)

Г. Г. Дедурін
Правові засади державної політики Чехословаччини щодо неслов’янських національних меншин (1946–1948 рр.)

В. А. Санжаров
Оформлення системи церковного права в Західній Європі у XII столітті. Декрет Граціана

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, Т. І. Бондар
Суддівський розсуд як інструмент забезпечення справедливості судочинства

С. А. Петреченко
Шляхи вдосконалення конституційного законодавства щодо забезпечення гендерної рівності у сфері виборчого права в Україні в умовах євроінтеграції

Б. М. Шамрай
Окремі питання парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. А. Лісний, В. Ф. Коваленко, Д. Л. Стрілко
Становлення правового нагляду за маржинальними операціями з цінними паперами в Україні

П. Д. Пилипенко, С. М. Синчук
Право учасника товариства з обмеженою відповідальністю на участь в розподілі прибутку товариства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. М. Антонюк
Сучасний етап децентралізації та нової територіальної організації влади

К. В. Бартащук
До питання адміністративно-правового забезпечення бюджетної безпеки України

А. І. Виноградова
До питання визначення сутності публічної служби у судах

Г. С. Гудкова
Регуляторна діяльність національного банку україни: особливості правового регулювання

Є. О. Жукова
Зовнішні та внутрішні види публічного адміністрування

S. I. Moskalenko, O. I. Moskalenko
Features of state regulation of social responsibility of business in the transport industry

В. В. Повидиш
Державне оборонне замовлення як об’єкт адміністративно-правового забезпечення

Л. Л. Савранчук
Сутність та місце адміністративної процедури в системі адміністративного права як центрального інституту галузі права

О. А. Сокуренко
Діяльність Пенсійного фонду України як основного органу публічної адміністрації у сфері пенсійного забезпечення

О. С. Чайка
Темпоральні характеристики у судовому адміністративному процесі як основа обчислення процесуальних строків при вирішенні податкових спорів під час дії карантину

А. С. Ярошенко
Теоретико-правові питання взаємовідносин між державною владою та місцевим самоврядуванням в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. П. Ємельянов, В. Б. Харченко
Особливості законодавчої конструкції та визначення форми вини кримінальних правопорушень з похідними наслідками

Л. А. Коростельова
Розвиток кримінологічної методології в контексті обчислювальної соціальної науки

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. І. Ревенко
Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами Національної поліції після прибуття на місце незаконного видобування вугілля

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. К. Канєнберг-Сандул, В. В. Форманюк
Особливості правового регулювання електронного управління в ЄС

А. В. Кісіль, І. В. Костенко
Особливості участі неповнолітніх в збройних конфліктах на сході Україні та за кордоном

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"