Прикарпатський юридичний вісник №1/2022

Прикарпатський юридичний вісник №1/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. С. Кобко-Одарій
Правовий менталітет молоді (на прикладі молоді українського народу)

А. М. Кучук, В. М. Пекарчук
Методологія правових явищ в умовах сучасного правового дискурсу

В. О. Лепеха, В. Ю. Пряміцин
Свобода як цiннiсть права в умовах правового режиму воєнного стану

Я. В. Полєва, Є. В. Дергачов
Правовий нігілізм: теоретичний та практичний аспекти

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

М. І. Шаульський
Проблеми локальної демократії України в контексті законодавчих ініціатив

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Андронов
Підсудність цивільних справ в умовах воєнного стану

Ю. І. Башкірова
Визначення достовірності показань свідків у господарському судочинстві

Ю. С. Канарик
Особливості права користування чужими речами в Стародавньому Римі та його вплив на сучасне цивільне право України

М. М. Кириленко
Самозахист як неюрисдикційна форма захисту прав і законних інтересів міських рад у господарських відносинах

С. М. Лепех
Правові наслідки порушення прав споживача банківських депозитних послуг

Н. Б. Москалюк, В. М. Слома
Роль юридичних клінік у механізмі захисту прав людини

О. Г. Привиденцев
Особливості здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану

Д. С. Рябов
Дослідження правового статусу адвоката як внутрішнього суб’єкта, який здійснює юридичне обслуговування суб’єкта господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Л. М. Князькова
Напрями соціального захисту населення у зв’язку з військовою агресією Росії проти України

О. С. Ковальов
До питання трудової мобільності інтелектуального потенціалу України

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Шульга, І. В. Ігнатенко, Д. В. Федчишин
Законодавчі новели щодо вирішення земельних спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Л. Литвин
Особливості надання медичної допомоги в умовах воєнного стану

В. І. Палько
Актуальні проблеми видворення у системі заходів адміністративного примусу

І. Є. Підберезних
Сектор безпеки Литви як об’єкт адміністративно-правового регулювання

А. А. Чепіжко
Актуальні питання порядку видачі зброї в період дії воєнного стану проти збройної агресії Російської Федерації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. М. Алієва
Вплив об’єктивних ознак неповаги до працівника правоохоронного органу на принципи криміналізації цього діяння

С. І. Бугера
До питання запобігання корупції та організованій злочинності у сфері економіки

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Н. В. Копча
Проблемні аспекти призначення техніко-криміналістичної експертизи документів при розслідуванні службового підроблення

Г. Ю. Нікітіна-Дудікова
Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей

РЕЦЕНЗІЇ

С. О. Ковальчук
Рецензія на монографію І. В. Ракіпової «Правозахисна комунікація потерпілого у кримінальному провадженні України»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"