Прикарпатський юридичний вісник №2/2022

Прикарпатський юридичний вісник №2/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. В. Гуменюк
Природні багатства Української Далекосхідної Республіки

Х. М. Маркович
Громадські організації: ідеологічно-правовий вплив на громадянське суспільство

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

М. І. Маєтний
Правові підстави для обмеження прав і основних свобод людини в умовах воєнного стану

С. О. Халюк
Повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Андронов
Держава як сторона у позовному провадженні

Р. О. Гаврік
Проблеми класифікації способів захисту сімейних прав та інтересів у сімейно-правовій доктрині

С. С. Журило, В. В. Владишевська
Захист прав та інтересів дітей в умовах воєнного стану

S. V. Mazurenko
Legal regulation of contractual relations in architectural activity

Р. В. Пожоджук
До питання про поняття та ознаки споживчих відносин

ТРУДОВЕПРАВО,ПРАВОСОЦІАЛЬНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

S. M. Voloshina
General principles of labor law of the European Union

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

М. В. Шульга
Правові аспекти використання земель рекреаційного призначення для туризму

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Бойко
Вплив курсу економічного розвитку в пострадянських державах на специфіку побудови моделей нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в них (на прикладі Казахстану, Узбекистану та Литви)

О. О. Герасименко
Загальний об’єкт адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності

Ю. П. Григорчак
Ознаки адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Д. О. Колодін, А. І. Веретільник
Права людини в цифрову епоху: проблеми теорії і практики

А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва
Відповідальність високопосадових осіб за неналежне виконання обов’язків, покладених державою

А. О. Riaboshapchenko, К. А. Zhebrovska
International legal regulation of information relations at the current stage of the development of the information sphere

В. О. Спасенко
Забезпечення права на безоплатну правничу допомогу в адміністративному судочинстві

О. С. Чайка
Класифікація темпоральних характеристик судового адміністративного процесу при вирішенні податкових спорів під час дії карантину

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Теоретико-правові засади протидії організованої злочинності у фінансовій системі

О. О. Маслова
Щодо значення факультативних ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Г. Д. Борейко
Обмова підозрюваним/обвинуваченим завідомо невинуватої особи як свобода від самовикриття чи зловживання правом?

Л. Г. Остапчук, І. А. Смаль
До питання правової природи електронного документу та його місця у системі доказів кримінального процесу

Е. О. Скубак
Дієвість процесуальних гарантій сторін кримінального провадження після спливу строку досудового розслідування та форми його закінчення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. В. Новосад
Теоретичні засади дослідження питань уніфікації міжнародного приватного права в умовах глобалізації

Є. Є. Фурса
Посвідчення консулом шлюбних договорів: співвідношення норм Закону України «Про міжнародне приватне право» та міжнародних договорів

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"