Прикарпатський юридичний вісник №1-3/2018

Прикарпатський юридичний вісник №1-3/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Д. О. Давидов Процесуально-правові засоби в структурі процесуального режиму

О. В. Патлачук Юридична техніка природоохоронних норм російського імперського законодавства

О. А. Рябов, Ю. В. Сокур Організаційно-правова основа повстанського руху селян в роки української революції 1917-1921 років

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. Б. Горова Права жінок з інвалідністю в Україні

Т. В. Поличко Ланцюгова компетенція/компетентність розробки та прийняття нормативно-правового акту

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

М. А. Бакал Правова природа адміністративного збору за реєстрацію права власності на нерухоме майно, отримане у спадщину або подарунок

К. Р. Добкіна Прокурор як учасник цивільного судочинства за ЦПК УРСР 1964 року

В. І. Мичка Сучасні принципи діяльності прокуратури як важлива передумова історико-правового аналізу її функціональної складової

Є. В. Симбірська Окремі аспекти значення належності доказів у цивільному процесі

А. Б. Федорчук Гарантії діяльності суддів в Україні: поняття, ознаки та класифікація

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. С. Волик Рівні локального правового регулювання праці державних службовців в Україні

Я. В. Митько Напрямки розвитку державної політики у сфері соціального захисту учасників бойових дій

О. В. Пасечнік Сторони колективного трудового спору (конфлікту) за законодавством України, Республіки Білорусь і Республіки Молдова

І. І. Теслікова Особливості розірвання трудового договору у зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зарубіжних країнах

В. В. Шеховцов Проблеми визначення меж та забезпечення права загального користування об’єктами тваринного світу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. М. Бондаренко Поняття та ознаки механізму правового регулювання вирішення податкового спору

В. М. Васильєв Процедурні питання накладення адміністративно-господарських санкцій і заходів адміністративної відповідальності

Л. М. Волкова Публічне адміністрування органів та установ системи судоустрою в Україні

К. О. Вороновська Роль і місце оподаткування у публічній фінансовій діяльності

Є. П. Гайворонський Особливості віктимологічної профілактики, що проводиться підрозділами Національної поліції України

Н. Ю. Грідіна Місце органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії гендерно обумовленому насильству

Д. В. Даниленко Основні поняття міжнародного перевезення морем: конвенційні та наукові визначення

С. В. Діденко Динаміка адміністративного права у сфері обігу зброї в Україні

К. О. Діхтяренко Шляхи удосконалення податку на доходи фізичних осіб від операцій зі здачі (продажу) брухту дорогоцінних металів

А. В. Замрига Концепт адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної адміністрації, що реалізовує адміністративно-правове забезпечення господарської діяльності в Україні

Н. І. Золотарьова Вплив змін в предметі адміністративного права як галузі права на зміст навчальної дисципліни «Адміністративне право України»

Р. М. Кихтюк Напрями вдосконалення законодавства щодо процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві

С. М. Князєв Розвідувальна аналітика в оновленій моделі організації діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України

М. В. Коваль Деякі питання адміністративно-правового статусу митниці ДФС України

Н. В. Коломоєць «Правовий захист» та «правова охорона» в системі заходів адміністративно-правового забезпечення прав дитини в Україні

С. А. Коміссаров Об’єкт проступку проти публічного порядку

Д. В. Крилов Нормативно-правове регулювання публічно-сервісної діяльності Державної фіскальної служби України

К. М. Куркова Аналіз змісту положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: адміністративно-правові аспекти

В. О. Луговий Дотримання поліцейськими антикорупційних обмежень

О. Л. Макаренков Загальноправові зв’язки економічної функції публічної адміністрації в антикорупційних трансформаціях публічного права

В. В. Мальцев Адміністративно-правовий режим перебування іноземців та осіб без громадянства і його забезпечення Національною поліцією

Н. В. Нестор Принципи контролю за діяльністю суду (суддів)

С. С. Овчарук Ґенеза оптимізації адміністративно-правового статусу державних органів

А. В. Остропілець Принципи адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності в Україні

В. В. Пацкан Заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)

О. М. Правоторова Новітня модель адміністративно-правової охорони

Я. Ф. Савицький Апеляційні господарські суди як елемент адміністративно-правових (судово-владних та організаційних) правовідносин

М. Ф. Савюк Поняття адміністративного права в України і Румунії: порівняльний аналіз

М. І. Соф’їн До проблеми визначення поняття юридичних гарантій здійснення фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції

О. В. Сукманова Понятття адміністративних процедур щодо охорони права власності в Україні

С. Є. Ткаченко Мета, завдання та принципи діяльності інспекцій з особового складу Національної поліції України

О. Я. Турковський Правова основа діяльності Антимонопольного комітету України та його територіальних підрозділів

С. В. Шахов Поняття та класифікація умов ефективності адміністративно-правових норм

О. М. Швець Основні форми та методи діяльності органів державної влади по захисту ерозійно небезпечних земель

І. В. Шруб, Н. М. Шубіна Процесуальне оформлення застосування поліцейського піклування

К. В. Яровий Напрями вдосконалення правового регулювання взаємодії Національної поліції України з суб’єктами публічної адміністрації під час проведення операції об’єднаних сил з урахуванням зарубіжного досвіду

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Ю. В. Волошина Характеристика осіб, що вчиняють погрози застосування фізичного насильства

М. В. Єрошкін Поняття та зміст доказування у кримінальних провадженнях про насильницьке зникнення

І. Г. Куц Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності серед неповнолітніх та заходи її попередження

Т. М. Мірюк Принципи призначення покарання та звільнення від покарання у ювенальному кримінальному праві України

В. В. Сокуренко Основні культурно-психологічні фактори злочинності у сфері фізичної культури і спорту

С. О. Софіїв Теоретичні аспекти природи конфлікту, його різновидів та механізму врегулювання в кримінальному праві України

Т. І. Ярема Покарання за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. В. Загамула Виявлення фактів втягнення неповнолітніх у заняття проституцією

С. В. Князєв Криміналістичне розуміння механізму вчинення злочину та його значення для розслідування кримінальних проваджень

І. О. Колб Види заходів вгамування, що застосовуються до засуджених, позбавлених волі в Україні, та їх характеристика

С. А. Новачук Обстановка учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушення вимог режиму радіаційної безпеки

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

С. В. Вилков Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення та реалізації права на правову допомогу

І. В. Гиренко Щодо питання політики ЄС у сфері поводження з відходами

РЕЦЕНЗІЇ

І. С. Тімуш Про філософсько-правові особливості розвитку інформаційного суспільства в Україні (рецензія на монографію Кушакової-Костицької Н.В. «Філософсько-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні» (Київ: Логос, 2019))

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"