Прикарпатський юридичний вісник №1-5-1/2018

Прикарпатський юридичний вісник №1-5, частина 2/2018

Титульна сторінка

Зміст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. Г. Курчин
Просторове планування, як основний напрям взаємодії органів місцевого самоврядування та суб’єктів містобудівної діяльності в умовах децентралізації

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

О. О. Воронятніков
Поняття, особливості застосування та види заходів публічного адміністрування у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, які мають сервісну природу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Я. В. Артеменко
Місце та роль норм адміністративного законодавства України у нормативному забезпеченні національної системи кібербезпеки

О. М. Бондаренко
Стан дослідження проблеми правового регулювання вирішення податкових спорів в Україні

К. Л. Бугайчук
Зміст та значення мотивації в процесі публічного адміністрування в органах Національної поліції

І. С. Бурлака
Шляхи удосконалення організаційних засад взаємодії Державної міграційної служби України з правоохоронними органами у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції

П. В. Вовк
Сутність дифамації як прийому незаконного впливу на незалежність суддів адміністративних судів в Україні

А. В. Галюк
Правові засади діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні

М. А. Данилевський
Суддівська незалежність як об’єкт адміністративно-правового регулювання

С. В. Дегтярьова
До характеристики сфери предмету адміністративно правового регулювання АПК

В. М. Єднак
До проблеми визначення поняття та ознак правоохоронних органів

Я. В. Журавель
Система органів виконавчої влади в Україні: організаційно-правовий аспект

Б. О. Зирін
Особливості національних стратегій у сфері фізкультурно-оздоровчої діяльності країн-учасниць ЄС

О. В. Карпушова
Актуальні питання вдосконалення функціонування судів та суддів у контексті євроінтеграційних завдань України

В. І. Келеберда
Значення підготовчого провадження як стадії адміністративного судочинства України

І. С. Кирик
Принципи взаємодії органів Національної поліції України та Державної міграційної служби України

В. Л. Кішлян
Адміністративна відповідальність капітана морського судна

П. О. Комірчий
Адміністративно-правовий статус персоналу органу публічної служби у правоохоронній сфері України

М. В. Кочеров
Поняття компетенції Національної поліції як суб’єкта забезпечення реформ у сфері публічного порядку та безпеки

Д. О. Кошиков
Роль інституцій громадянського суспільства в механізмі реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави

В. В. Крикун
Принципи захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні

О. С. Лавренікова
Форми реалізації публічного адміністрування будівництва в Україні

Л. О. Маруліна
Поняття та особливості розгляду адміністративних справ в судах першої інстанції в Україні

О. А. Моргунов
Забезпечення прозорості та відкритості діяльності суб’єктів публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту

В. В. Нікітін
До проблеми установлення резидентства фізичної особи з метою уникнення подвійного оподаткування

Н. П. Новак
Принципи у сфері виробництва та обігу органічної продукції

В. В. Пацкан
Принцип гласності у роботі Рахункової палати

В. В. Рева
Поняття і сутність митного спору як виду публічно-правового спору

О. І. Романовська
Формування чинників ефективності адміністративно-правового забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби України

С. В. Семіног
Адміністративно-правовий захист прав дітей в Україні: дефініювання терміну та зміст концепту

О. С. Ховпун
Адміністративна відповідальність у фармацевтичній сфері: поняття, види та проблеми правової регламентації

С. В. Циганок
Проблемні питання реформування прокуратури на сучасному етапі: адміністративно-правовий аспект

Н. Б. Чекомасова
Адміністративні процедури здійснення дозвільної та реєстраційної діяльності: поняття, етапи та проблемні аспекти

Р. В. Щупаківський
Поняття та основні складові елементи системи адміністративно-телекомунікаційного права

В. М. Юрах
Бар’єри в підвищенні ефективності функціонування органів виконавчої влади в Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. П. Босий
Зміст основних обов’язків біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Я. Ю. Конюшенко
Арешт, огляд та виїмка кореспонденції як різновиди негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із втручанням у приватне спілкування

О. В. Мартовицька
Правова допомога та її ознаки в національному законодавстві

С. С. Мірошниченко
Кримінологічний аналіз стану вчинення крадіжок неповнолітніми

І. М. Мусіловський
Трактування сутності права з позицій теологічної теорії Ф. Аквінського

С. Є. Петров
Відповідальність як елемент адміністративно-правового статусу головного сервісного центру МВС України

І. В. Серединський
Учасники освітнього процесу з підготовки персоналу поліції в Україні: адміністративно-правовий аспект

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"