Прикарпатський юридичний вісник №1-5-2/2018

Прикарпатський юридичний вісник №1-5, частина 2/2018

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

С. Ч. Жельне
Тенденції у функціонуванні та розвитку системи державного арбітражу у радянській Україні (1930-ті – на початку 1970-х рр.)

О. В. Коротюк
Кримінально-правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності на західно-українських землях, що входили до складу Польщі

І. А. Куровська
До питання про правову природу та зміст принципу верховенства права у вітчизняній правовій доктрині

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Гопанок
До проблеми визначення напрямків вдосконалення господарського процесуального законодавства щодо врегулювання спору за участю судді

С. В. Губарєв
Сервітути у цивільному праві України

К. Р. Добкіна
Наглядове провадження як форма участі органів державної влади у цивільному судочинстві за радянським процесуальним законодавством

М. М. Ковальський
Застосування «системи вибору» під час виникнення цивільно-правових відносин посмертного донорства в Україні

Г. В. Луцька
Судова форма захисту в механізмі забезпечення цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. Ю. Бойко
Поняття і суттєві ознаки трудо-правових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів

О. О. Войтенко
Примусова праця і принципи її заборони в сучасних умовах

А. О. Давиденко
Перспективи запровадження міжнародних стандартів у сфері охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці

О. К. Любимов
Правосуб’єктність професійного публічного службовця в Україні

І. О. Лях
До характеристики предмета трудового спору, як важливого елемента структури процедури медіації

Н. М. Обушенко
До проблеми систематизації підзаконних нормативно-правових актів у сфері праці

О. В. Павліченко
Особливості елементів механізму забезпечення права на соціальний захист жінок в Україні

М. В. Панченко
Поняття правового механізму забезпечення гідної праці державних службовців

О. П. Сайнецький
Характеристика сутності та змісту кодифікації соціального законодавства

В. О. Швець
Трудові правовідносини та їх основні ознаки

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. В. Бортницька
Особливості застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності

В. М. Руфанова
Гендерний паритет у нормах діючого законодавства

А. Є. Фоменко
Стан наукових досліджень кримінологічної діяльності та споріднених з нею правових феноменів

Т. І. Ярема
Схиляння неповнолітніх осіб до вживання речовин з одурманюючим ефектом дії: об’єктивні фактори

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

М. В. Беззубенко
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

М. М. Єфімов
Типові слідчі ситуації при розслідуванні кримінальних правопорушень проти моральності

О. В. Ігнатюк
Аналіз законодавства пострадянських країн щодо використання результатів негласних розслідувань під час доказування у судовому провадженні

В. В. Капустник
Стан правового регулювання проведення оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування підрозділами Національної поліції

А. М. Коломієць
Аналіз сучасного стану наукової розробки злочинів щодо незаконного публічного вживання наркотичних засобів

Я. О. Лакійчук
До характеристики організаційних заходів поліції щодо здійснення нею превентивних заходів

С. В. Лупашку
Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій процесуальним керівником у кримінальних провадженнях у справах про земельні відносини

О. Ю. Льошенко
Проблемні питання оскарження ухвал слідчого судді

В. В. Піддубний
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо подолання протидії розслідуванню злочинів економічної спрямованості

А. Ю. Стащак
Реалізація принципу конспірації під час здійснення оперативно-розшукової діяльності

І. І. Холондович
Наукові основи оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. Б. Дубовик
Історія становлення організації з безпеки і співробітництва Європи

РЕЦЕНЗІЇ

О. М. Биков
Рецензія на рукопис монографічного дослідження В. М. Андріїва, О. Л. Кучми, Л. М. Сіньової «Пенсійне забезпечення у солідарному рівні зальнообов’язкового державного страхування

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"