Прикарпатський юридичний вісник №2/2014

Прикарпатський юридичний вісник №2/2014

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Дутка Г.І. Критерії правового закону

Кафарська О.Б. Психолого-педагогічні основи формування громадянської позиції особистості

Коритко Л.Я. Співвідношення австрійського державного та галицького крайового природоохоронного законодавства ХІХ ст.

Легін Л.М. Оприлюднення закону: поняття, форми, значення

Припхан І.І. Моральні аспекти законотворчої діяльності

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Stadniczeńko S.L., Stadniczeńko J. Autonomiczne prawo człowieka – rуwność wobec prawa oraz prawo do jednakowej skutecznej ochrony prawnej

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Басай Н.М. Сурогатне материнство в Україні: сутність та окремі аспекти правового регулювання

Великорода О.М. Правове регулювання договору довічного утримання (догляду) в Україні

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У.В. Реалізація функції екологічного програмування в Україні та Польщі: порівняльний аспект

Джуган В.О. Проблеми організаційно-правового забезпечення аудиторської діяльності у сфері охорони довкілля в Україні

Мендик Л.В. Цивільно-правова відповідальність в сфері використання та охорони лісів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Хименко О.А. Розмежування управлінських відносин адміністративного і трудового права

Чвалюк А.М. Законодавчі неузгодженості при адмініструванні туристичного збору

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Барчук І.В. Історія виникнення та особливості злочинів у сфері віросповідання

Гаргат-Українчук О.М. Детермінанти транснаціональних злочинів у сфері економіки

Гуменюк М.М. Кримінально-правовий аналіз вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 446 «Піратство» Кримінального кодексу України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Боржецька Н.Л. Подання та розгляд клопотань на етапі завершення досудового розслідування

Габлей Н.Г., Манжай М.С. Інститут слідчого судді за законодавством США, ФРН та Франції

Дердюк Б.М. Особливості провадження окремих слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування вбивств

Дудич А.В. Права експерта у кримінальному провадженні України

Канюка І.М., Радухівська Л.Л. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення як спосіб реалізації принципу процесуальної економії

Ковальчук С.О. Фактичні дані, що містяться у документах, як похідний доказ та межі їх використання у кримінальному провадженні

Король В.В., Юрчишин В.Д. Сутність категорії «учасник кримінального провадження» в науці кримінального процесуального права

Крет Г.Р. Допустимість показань з чужих слів як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні

Ланцедова Ю. О. Криміналістична і процесуальна сутність доказів та процедури роботи з ними

Мартинців А.М. Поняття грошового стягнення як заходу забезпечення кримінального провадження

Мединська Л.В. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні України

Савченко В.А., Садова T.В. Деякі питання щодо порядку та строків подання заяви про перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України

Тимчишин А.М. Проблеми взаємозв’язку елементів криміналістичної характеристики фальшивомонетництва

Томин С.В. Реалізація окремих засад кримінального провадження у випадку його закриття у зв’язку з декриміналізацією діяння

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Ситар І.М. Ідеї синергетики в акультураційних процесах

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"