Прикарпатський юридичний вісник №2/2020

Прикарпатський юридичний вісник №2/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. І. Чокля, А. О. Фальковський Специфіка державно-правового регулювання фізичної культури і спорту в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. С. Єгорова Зміни у виборчому праві

О. А. Колодій Правосуб’єктність українського народу

А. Ю. Олійник Реалізація конституційної свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Л. Ю. Бельо Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання використання допоміжних репродуктивних технологій

А. Й. Бучинська Банкрутство фізичних осіб за законодавством України та Польщі

П. Д. Гуйван Правові передумови обмеження права на висловлювання власних думок

А. Л. Калінюк Право вітчима, мачухи на виховання пасинка, падчерки за сімейним законодавством України

Н. М. Квіт Правове регулювання відносин у біомедичній сфері в контексті євроінтеграції

О. Ю. Піддубний До питання про розмежування цивільних і господарських договорів і його вплив на інші види договорів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. В. Гнатенко Принципи соціального забезпечення – основа галузі права соціального забезпечення

Ю. І. Марченко Гідна оплата праці – необхідний атрибут соціальної держави

М. В. Сокол Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин у сфері державних соціальних допомог

М. Ю. Сохань Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як форма соціального захисту осіб із сімейними обов’язками

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Т. С. Данелія Принципи сталого розвитку Світового океану

Т. В. Єрмолаєва Проблеми розгляду судами екологічних спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. В. Безега Розвиток адміністративного законодавства в частині вдосконалення діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони

Г. О. Бухарін Дослідження підходів нормативно-правового регулювання галузі фінтех на прикладі регулювання діяльності установ – емітентів електронних грошей

Д. О. Іщук Особливості адміністративно-правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Л. П. Іщук Особливості розгляду публічно-правових спорів у фіскальній сфері в адміністративному судочинстві

Т. А. Кравченко Природно-правова модель легітимності державної влади

А. М. Соцька Особливості державної політики щодо захисту осіб з інвалідністю від інфекційних хвороб

А. В. Тарасюк Системний підхід у дослідженні правових основ кібербезпеки

С. С. Теленик Поняття та зміст державної системи захисту критичної інфраструктури

В. І. Теремецький, О. С. Ховпун Сучасні понятійні інтерпретації терміна «фармація» як адміністративно-правової категорії

В. О. Тімашов, В. М. Мацейчук Адміністративно-правова протидія булінгу та дослідження неврегульованих законодавством форм насилля

С. А. Федчишин Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб дипломатичної служби України: пропозиції щодо вдосконалення

Ю. Ю. Швець Місце права особи на охорону здоров’я в системі прав людини

А. С. Ярошенко, В. В. Лактіонова, А. С. Буряк Ефективність антикорупційної політики: позитивний досвід зарубіжних країн

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Н. О. Антонюк Категоризація злочинів як основа диференціації кримінальної відповідальності

А. В. Воронцов Запобігання вчиненню окремих злочинів проти правосуддя службовими особами органів досудового розслідування Національної поліції України

А. В. Нетудихатка Особливості прокурорського нагляду за дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції України

О. О. Пучков, С. В. Гордієнко Особливості методики розслідування злочинів, що вчиняються у кредитно-банківській сфері

О. І. Ситайло Суб’єкти правовідносин щодо застосування застави у кримінальному провадженні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

М. С. Городецька До питання помилкового визначення предмету відання на досудовому розслідуванні

В. В. Коваленко Типові способи, сліди й обстановка вчинення злочину як елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми

О. В. Пчеліна Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень, і їхнє місце у структурі окремої криміналістичної методики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. Б. Дубовик Інституційна структура Організації з безпеки і співробітництва в Європі

РЕЦЕНЗІЇ

В. М. Пальченкова Рецензія на монографію Ю. В. Цвєткової «Правова традиція релігійної толерантності в державах Європи з федеративним устроєм (V ст. до н.е. – XVII ст.)»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"