Прикарпатський юридичний вісник №3/2020

Прикарпатський юридичний вісник №3/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

І. М. Леган, А. Б. Антонюк Перспективи розвитку законодавчого регулювання системи безоплатної правової допомоги в Україні в контексті європейської інтеграції

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

П. Д. Гуйван Учасники відносин щодо вільного вираження своїх ідей, поглядів та думок

С. В. Завальнюк Прогалинність як характерна ознака цивільного законодавства

В. О. Микитюк Страхові відносини як необхідний елемент функціонування суспільства

Т. Я. Рим Цивільно-правова відповідальність учасників інвестиційних відносин у будівництві: загальнотеоретичний аспект

Д. С. Спєсівцев Визнання права власності на нерухомість у контексті вимоги закону про його державну реєстрацію: еволюція правозастосовного підходу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. М. Бліхар Теоретичні засади дослідження об’єктів бюджетних правовідносин в Україні

О. С. Дніпров Адміністративно-правові засади громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади: проблеми законодавчого регулювання

Р. І. Лемеха Правові засади митних режимів в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення

Ю. В. Луценко Теоретико-правові аспекти воєнної сфери в системі державної безпеки України

Є. М. Смичок Презумпція правомірності рішень платника податків у практиці адміністративних судів

К. В. Солодан Правове регулювання оподаткування електронної комерції у Сполучених Штатах Америки: аналіз ключових прецедентів

І. П. Сторожук Інформаційне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності

А. В. Чуб Суб’єктивні публічні права приватної особи як предмет адміністративного права

О. В. Шепета, О. К. Тугарова Основні вимоги до створення служби захисту інформації на підприємстві

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. В. Гуляков Рухомі предмети, що походять із об’єктів археологічної спадщини: проблеми визначення

В. С. Мельниченко До проблеми кримінальної відповідальності за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

О. П. Корецький Методологічний підхід до теорії пізнання у кримінальному процесі

В. М. Плетенець Стиль керівництва як фактор управлінської діяльності керівника слідчо-оперативної групи в подоланні протидії розслідуванню

А. В. Ратнова Проведення огляду облікового запису користувача в соціальній мережі під час досудового розслідування кримінального провадження

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"