Прикарпатський юридичний вісник №4/2023

Прикарпатський юридичний вісник №4/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

І. П. Андрусяк
Протидія домашньому сексуальному насильству

В. М. Мельник
«Великовірменська базилея»: клієнтська політія Римського Закавказзя та елементи її правової суб’єктності за режиму домінату (298-330 рр.)

А. А. Настюк
Вплив та зацікавленість київських еліт в процесі приходу та утримання влади Олегом і Ольгою в Київській Русі

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Г. Б. Бабаджанян
Саморегулівні організації у господарсько-торговельній діяльності

Р. А. Джабраілов, О. Е. Ліллемяе
Особливості допустимості державної допомоги в умовах трансформації енергетичних ринків ЄС й у контексті воєнного періоду та післявоєнного відновлення України

І. С. Студенець
Концесія у сфері кібербезпеки

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Т. О. Черезова
Форми реалізації соціальних прав засудженими до позбавлення волі: деякі питання юридичної конструкції

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ю. А. Голодник
Функціонування міжнародних стандартів в діяльності правоохоронних органів України

Є. В. Жадан
Форми участі та залученості громадськості у здійсненні регіональних екологічних програм: правове регулювання

В. В. Коваленко
Процедурний зміст забезпечення реалізації принципів доброго урядування

О. В. Кузніченко, І. О. Данилова
Митні правопорушення: дефініції, урегулювання, запобігання та протидії в аспекті міжнародного співробітництва

Ю. В. Мерденов
Роль громадського контролю у зміцненні кадрового потенціалу Національної поліції України

В. Ф. Польща
Вивчення проблеми управління небезпечними відходами в Україні: перспективи науково-практичних досліджень

Ю. Ю. Пустовіт
Адміністративно-правова відповідальність як засіб адміністративно-правового забезпечення продовольчої безпеки

В. А. Світличний
Принципи державного контролю у сфері господарської діяльності

М. М. Тернущак
Теоретико-правова характеристика адміністративно-деліктного провадження (принципи та процедура)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Г. М. Андрусяк
Сутність обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, крізь призму юридичних фактів

О. І. Бугера
Штучний інтелект та запобігання злочинності: досвід США

О. В. Ільїна
Пробація як інструмент альтернативного покарання в Україні: особливості та можливості впровадження

В. В. Сахнюк
Деякі тенденції розвитку інституту покарань

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. С. Бондар
Тактична операція як криміналістична категорія: сутність та зміст застосування під час розслідування злочинів, учинених злочинними спільнотами

О. Г. Литвиненко, О. І. Груздь, Р. О. Ємельянов
Окремі питання депонування показань неповнолітніх

О. Ю. Маринич
Деякі аспекти забезпечення права на розумний строк досудового кримінального провадження

К. С. Стоянов
Про окремі проблемні питання участі захисника у кримінальному провадженні

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"