Прикарпатський юридичний вісник №5/2023

Прикарпатський юридичний вісник №5/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Й. Вовк
«Права, за якими судиться малоросійський народ» як джерело військового права Гетьманщини

Г. А. Волошкевич
Спроба впровадження інституту військового суду присяжних в ході підготовки військово-судового статуту 1867 року

Є. В. Дергачов
Праворозумний модус правової свідомості суспільства під час воєнного стану

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. Ю. Лялюк, Д. Є. Білоус
Перспективи впровадження двопалатної структури парламенту в Україні: міжнародний досвід та сучасні тенденції

Н. О. Максіменцева
Легітимація парламенту та Президента України в умовах воєнного стану у виборчий демократії

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. М. Боярчук
Дотримання авторського права у мережі інтернет: порівняльний аспект регулювання в Україні та у країнах Європи

О. П. Подцерковний, Г. М. Будурова
Щодо потреб запровадження спеціалізації господрських судів у земельних та інвестиційних спорах

Є. В. Чупрун
Імунітети, врегульовані нормами міжнародного права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. І. Берендєєва, О. В. Ковальова
Фахова компетентність суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству

А. О. Зубко
Онтологічний аспект розуміння концепту «адміністративна політика України» з позиції вітчизняного дискурсу

О. П. Киценко
Історико-правовий аналіз ризиків державного податкового впливу на суб’єктів аграрного сектору

Є. В. Михайловська, А. І. Тарасенко
Порівняльно-правовий аспект функціонування та регулювання інституту медіації в Україні та Франції з урахуванням вимог європейського адміністративного простору

М. К. Смакограй
Особливості правового регулювання фінансової відповідальності за податкові правопорушення під час воєнного стану в Україні

М. В. Сокіран
Актуальні питання захисту критичної інформаційної інфраструктури

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. М. Буряк
Методологія дослідження злочинності у сімейній сфері

Ю. В. Живова
Міжнародна співпраця у протидії організованій злочинності шляхом застосування спеціальної конфіскації

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. В. Макогін
Огляд місця події як невідкладна слідча (розшукова) дія при розслідуванні вбивств з необережності

Є. В. Тирлич
Поняття біологічних зразків, які підлягають відібранню у особи з метою подальшого їх досліження в кримінальному провадженні

М. В. Тішин
Забезпечення прокурором допустимості фактичних даних при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та оформленні їх результатів: деякі актуальні питання

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Бринзанська
Заподіяння шкоди навколишньому природньому середовищу як міжнародний злочин jus cogens

О. В. Краснікова, Д. В. Бодян
Міжнародно-правовий механізм захисту прав дітей в умовах війни

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"