Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2019

Прикарпатський юридичний вісник №1-4/2019

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

М. О. Кравцова
Роль міжнародних релігійних конфесій у врегулюванні релігійних правовідносин

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Золотоноша
Розвиток держави та територіальних громад в процесі децентралізації

О. Г. Курчин
Міжнародні правові стандарти як джерело регулювання містобудівної діяльності

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. І. Байбак
Досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання обмежень у правовому становищі суддів (на прикладі Польщі і Китаю)

О. О. Воронятніков
Поняття економічних заходів публічного адміністрування сферою санітарного та епідемічного благополуччя населення

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. О. Балик
Пріоритетні напрямки вдосконалення законодавства, яке визначає правові засади застосування заохочень до працівників поліції

О. В. Карпушова
Судова практика щодо виникнення трудових відносин із кандидатами на посаду судді в Україні

С. Ю. Куксін
Гарантії для працівників, обраних на виборні посади в органах місцевого самоврядування

І. О. Лях
До характеристики окремих етапів процедури медіації при вирішенні трудових спорів в Україні

Л. В. Можечук
Характеристика загальних юридичних гарантій пенсійного забезпечення працівників освіти

О. П. Сайнецький
Класифікація функцій кодифікації соціального законодавства

О. П. Сорока
Моральна шкода внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві: деякі актуальні питання

В. О. Швець
Проблемні питання правового регулювання механізму забезпечення стабільності трудових відносин

К. В. Шкарупа
Повноваження окремих органів державної влади щодо реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. Д. Анохін
До характеристики мети, завдань та функцій керівного складу органів Національної поліції

Б. В. Богдан
Правові основи профілактики інфекційних хвороб як складової адміністративно-правової охорони населення

В. П. Босий
Поняття юридичних гарантій адміністративно-правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

О. В. Запотоцька, В. О. Тімашов
Деякі аспекти правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та законодавчі новації щодо посилення адміністративної відповідальності за їх вчинення

В. О. Іванцов
Роль принципів адміністративного права у питаннях формулювання державної політики України

В. В. Кузик
Організація запобіжної діяльності підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України

О. В. Кузнецова
Умови легалізації фізичної особи як підприємця

Г. Ю. Лук’янова
Адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів протидії корупції: теоретичні підходи та методологія дослідження

В. В. Нікітін
До проблеми зловживання правом у сфері оподаткування

А. В. Осипчук
До проблеми визначення шляхів удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію прокуратури України з іншими правоохоронними органами

В. С. Селюков
Характеристика вищих органів державної влади як суб’єктів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності

І. В. Скакун
Принципи діяльності Національної поліції щодо протидії домашньому насильству

А. С. Cмик
До характеристики принципів адміністративно-правового регулювання медичного обслуговування поліцейських

О. М. Фесенко
Щодо механізму адміністративно-правовго регулювання та захисту інвестиційної діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. С. Березняк
Теоретико-прикладні засади протидії розслідуванню кримінальних правопорушень на первинному та вторинному ринках нерухомості

М. М. Забарний
Кримінологічний аналіз основних факторів сучасності, що впливають на стан злочинності та правопорушення

В. Я. Конопельський, О. А. Гритенко
Аналіз кримінальних проступків в системі злочинів проти власності в діючому Кримінальному кодексі України: законодавчі очікування

О. С. Олійник
Вплив рішень Конституційного Суду України на становлення та розвиток системи принципів права

В. В. Свірець
Особливості матеріально-технічного забезпечення реформування пенітенціарної системи

Ю. Ю. Чуфрин
Механізм злочинної діяльності як спосіб взаємодії злочинної організації із середовищем

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. М. Бігунець
Процесуальні можливості сторони захисту під час здійснення досудового розслідування в режимі відеоконференції

І. М. Вигівський
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики захоплення заручників

Д. М. Кратко
Деякі концепції допустимості доказів у кримінальному процесі

О. В. Ткаченко
Детермінанти вчинення незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу

П. Р. Трясун
Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо хуліганства, вчиненого у публічних місцях

Ю. О. Чечіль
Щодо особливостей ототожнення нерухомого майна в ході судової оціночно-будівельної експертизи

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"