Прикарпатський юридичний вісник №5/2021

Прикарпатський юридичний вісник №5/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. І. Андрухів
Правові причини та наслідки радянізації Галичини в 1939–1941 роках

М. М. Гультай, А. О. Осауленко
Кримінально-виконавчі кодекси України та Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аспект

Н. В. Пильгун, О. С. Слуцька
Теоретико-правовий аналіз політичної системи України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, К. А. Микитенко
Щодо питання правового статусу ембріона: національний та міжнародний досвід

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. Й. Бойко
Тенденції розвитку права інтелектуальної власності України в контексті Угоди про Асоціацію

В. М. Косович
Проєкт Закону України «Про авторське право і суміжні права»: юридико-технічний аналіз

О. С. Кочина
Види порушень авторських договорів та договорів про передачу суміжних прав

А. І. Лига
Розвиток екологічної системи в контексті раціоналізації моделей споживання та запобігання оманливій господарській практиці “greenwashing”

М. О. Михайлів
Міжнародні договори як джерело правового регулювання спадкування за заповітом в міжнародному приватному праві

О. М. Перунова
Документування у цивільному судочинстві

Г. Г. Харченко
Проблема дуалізму приватного права України

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. В. Маковський
До питання соціальних гарантій особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

М. М. Пархоменко, Л. М. Моісєєнко
Сучасний стан пенсійної системи в Україні

Я. В. Сайченко
До питання трудових правовідносин у сфері дистанційної зайнятості

Т. В. Шлапко, М. В. Старинський, В. В. Миргород-Карпова
Забезпечення реалізації права на охорону здоров’я та права на працю як інструментів виходу з коронавірусної кризи через призму євроінтеграції

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Н. О. Колесниченко, І. І. Коваленко
Збереження генофонду українського народу як одне з фундаментальних завдань екологічного права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Гульчак
Державна інспекція архітектури та містобудування України як суб’єкт архітектурно-будівельного контролю

М. В. Єпур, В. П. Самойловська
Відмінності правового регулювання інституту податкового права за українським та німецьким законодавством

В. О. Кейдалюк
Деякі аспекти взаємодії Національної поліції України з громадськими об’єднаннями

А. О. Колдашов
Відомчі відзнаки державних службовців: особливості, види, правове регулювання

Л. М. Корнута, А. О. Неугодніков
Окремі аспекти професійної підготовки публічних службовців: зарубіжний досвід Великобританії та США

В. І. Курило, І. В. Курило, Л. В. Головій
Адміністративно-правове регулювання поводження з побутовими відходами

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

В. Л. Гончарук
Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

В. М. Руфанова
Сексуальні домагання як форма ґендерно зумовленого насильства

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

К. Г. Курнаєва
Психологічні основи проведення слідчого експерименту

Н. В. Неледва
Особливості офіційного оформлення відносин про конфіденційне співробітництво за законодавством України

В. А. Новик
Кримінально-правова охорона лісового фонду України

С. М. Тарасюк
Окремі питання щодо законності проникнення до житла чи іншого володіння особи під час проведення слідчих (розшукових) дій

М. В. Червінко
Участь психолога та педагога під час проведення допиту неповнолітнього у кримінальному провадженні, дружньому до дитини

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. В. Філатов
Аналіз методів дослідження моделі перехідного правосуддя в сучасному міжнародному праві

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"