Прикарпатський юридичний вісник №4/2021

Прикарпатський юридичний вісник №4/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Й. Вовк
Закони про стани як джерело міського права Російської імперії ХІХ століття

І. В. Процюк
Класифікація законів: загальнотеоретичні аспекти

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

М. Г. Максіменцев, Н. О. Максіменцева
Проблеми застосування цивільно-правової відповідальності до адвоката як суб’єкта первинного фінансового моніторингу в Україні

А. М. Селівон
Застосування заходів процесуального примусу в разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин

О. А. Теличко, В. А. Рекун
Онлайн-врегулювання спорів у сфері електронної комерції як альтернативний спосіб досудового врегулювання конфліктів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Я. В. Сайченко
Щодо розмежування дистанційної роботи від інших форм нестандартної зайнятості

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

П. Г. Висоцький
Кримінологічна характеристика факторів вчинення військовослужбовцем самовільного залишення військової частини або місця служби

Д. О. Пилипенко
Принцип верховенства права у кримінально-виконавчому праві України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

А. С. Гупалюк
Характеристика мотиваційного процесу особи злочинця

М. І. Дерев’янко
Проблеми надання необґрунтованих переваг під час використання особливого порядку кримінального провадження

М. М. Потоцький
Спеціальні правила здійснення кримінального процесуального затримання

К. О. Спасенко
Особливості призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

А. Пахлеванзаде
Становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"