Прикарпатський юридичний вісник №3/2021

Прикарпатський юридичний вісник №3/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Р. Д. Ляшенко, Ю. С. Киришун
Техніка тлумачення норм права: поняття, принципи, структура

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Н. Б. Кінаш
Національна безпека та захист громадянства України: реалії сьогодення, перспективи майбутнього

Н. Ю. Королевська
Поняття «соціальна держава» у роботах українських фахівців із політичних наук: конституційна проблематика (частина друга)

С. О. Халюк
Повноваження Вищої ради правосуддя: теоретико-правова характеристика

М. І. Шаульський
Правова основа інституту локальної демократії в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Л. П. Василенко, С. Є. Весельський
Зв'язок зобов'язань унаслідок заподіяння шкоди правомірними діями з юридичною відповідальністю

О. Д. Лубчук
Плагіат як різновид порушень прав інтелектуальної власності на кінематографічний твір

М. М. Мальський
Історія розвитку виконавчого процесу в Україні

Д. П. Цвігун
Правові наслідки недійсності правочинів: основні аспекти

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. А. Медяник
Поняття та види інструментів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики

О. Я. Орловський, М. І. Боднарук
Сучасне право соціального забезпечення: концептуальні підходи до поняття та сутності

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

О. М. Олєйнічук, Т. П. Родік
Державно-правова охорона дендрологічних парків в Україні (організаційно-правовий аспект)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Я. І. Кулик
Адміністративно-правове регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні: проблеми та перспективи розвитку

О. О. Панова
Правовий статус прокурора як учасника адміністративно-деліктного провадження

Н. А. Соловйова
Сфера гарантування вкладів фізичних осіб як об’єкт адміністративно-правового реглуювання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

М. М. Забарний
Кримінологічний аналіз і тенденції злочинності у період до та після пандемії в Україні та деяких зарубіжних державах

І. Б. Юрчишин
Актуальні питання вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Н. Г. Габлей, Л. В. Мендик
Порядок призначення судово-психіатричної експертизи засудженому

Н. С. Сидоренко
Взаємодія органів досудового розслідування з органами кримінального судочинства

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

К. В. Громовенко
Сучасні організаційно-правові засади протидії міжнародному тероризму з боку світової спільноти

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"