Прикарпатський юридичний вісник №2-5-2/2018

Прикарпатський юридичний вісник № 2, Том 5, Частина 2 /2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

А. Г. Байбак
Правова (формальна) визначеність в системі властивостей і характеристик позитивного права

І. М. Мусіловський
Правове питання ідеалу у теорії Фоми Аквінського

О. Б. Северінова
Підготовка кадрів Збройних сил у 1940-х роках ХХ сторіччя

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Гопанок
Поняття та характерні ознаки врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві

Г. В. Луцька
Обмеження здійснення цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території України як передумова їх охорони і захисту

М. В. Ткаченко
Договір перевезення залізничним транспортом: цивільно-правовий та господарсько-правовий аспект

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. М. Бондаренко
До характеристики єдності правового регулювання трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками

Л. О. Гайдаренко
До питання юридичної відповідальності у трудовому праві

О. Ю. Кісіль
Напрямки вдосконалення загального та спеціального законодавства України, яким визначаються правові засади соціального забезпечення поліцейських

І. В. Підпала
Правові гарантії трудових та соціальних прав моряків

Л. Г. Погорєлова
Щодо питання юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки праці

О. В. Соіч
До проблеми визначення поняття та видів дистанційної роботи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

С. І. Богаченко
Фактори соціальної зумовленості кримінально-правового регулювання протидії корупції в центральних органах влади України

Б. А. Бурбело
Кримінально-правовий аспект вивчення особи підозрюваного у кримінальному провадженні

І. І. Гальона
Кримінологічні ознаки торгівлі людьми

С. І. Гіряк
Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії порушенню прав і інтересів жінок

І. А. Горбач-Кудря
Види спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству

В. Г. Калита
Кримінальна відповідальність неосудних осіб за законодавством окремих країн ЄС

В. Я. Качмар
Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони культурних цінностей

Ю. І. Когут
Генеза наукової думки щодо напрямків протидії кібертероризму в Україні

І. В. Ліченко
Типологія сучасних правопорушень на українському страховому ринку

Д. М. Мірковець
Методологія дослідження контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні

С. С. Мірошниченко
Проблеми та запобігання маніпулювання на фондовому ринку України

В. В. Мойсеєнко
Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності як об’єкт кримінологічних досліджень

А. М. Талах
Деструктивні релігійні організації: проблематика кримінологічного аналізу визначення понять

А. Є. Фоменко
Кримінологічна діяльність Національної поліції як різновид поліцейської діяльності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Д. В. Говорун
Оперативно-розшукова характеристика розбійних нападів на водіїв автотранспорту

Г. О. Гончарук
Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди

Р. Ю. Залозний
Криміналістичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів

Д. Ю. Нікітін
Запобігання злочинам щодо нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

О. П. Нікітінський
Розслідування злочинів, пов’язаних із розпорядженням бюджетними коштами у сфері охорони здоров’я, де є ознаки службових

В. В. Підпалий
Типова «слідова картина» вчинення крадіжок в умовах великого міста

В. В. Приловський
Криміналістична характеристика як елемент методики розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність

О. М. Рудніченко
Типові слідчі ситуації розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини

І. А. Строк
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання

Р. В. Уманець
Оперативно-розшукова характеристика корупційних кримінальних правопорушень, які вчиняються в сфері житлового будівництва

М. М. Фарима
Типові слідчі ситуації та версії розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"