Прикарпатський юридичний вісник №4-2/2019

Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. В. Безусий Форми соціального захисту державних службовців в Україні

М. Є. Гайдар Принципи місцевого самоврядування в аспекті процесу об’єднання територіальних громад в Україні

Т. В. Коваль Правове регулювання діяльності уповноважених Президента України

Ю. С. Кононенко, С. В. Джолос Державна влада як різновид політичної влади

Н. С. Панова Забезпечення службової дисципліни в державній службі

Я. Я. Сташків Принципи діяльності служби дільничних офіцерів поліції та їх профілактична спрямованість

С. С. Теленик Система суб’єктів захисту об’єктів критичної інфраструктури

С. М. Терницький До проблеми визначення сутності поняття «принципи проведення конкурсу на державну службу»

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

П. Д. Гуйван Законність правозастосовних вердиктів як основоположний принцип справедливого судочинства

А. В. Іванов Сутність та ознаки інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в Україні

Д. Ф. Кононенко Санкційні і форс-мажорні застереження в договірних умовах та їх інтерпретація

Л. В. Мамчур, М. О. Мельніков Висновок як процесуальна форма використання фахових знань експерта з питань права в цивільному процесі України

С. В. Масловський Повноваження господарського суду першої інстанції в умовах реформування законодавства: порівняльний аналіз

М. О. Ніколенко Господарсько-правова природа корпоративного договору як засобу регулювання корпоративних відносин

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Я. В. Греца Можливість застосування правової позиції Верховного Суду як джерела права в контексті податкового планування

О. С. Доценко Принципи адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності

Л. В. Дундич Генезис кримінальної відповідальності за службову недбалість

І. Л. Желтобрюх Зарубіжний досвід застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві

В. А. Капличний Недоліки Закону України «Про фізичну культуру і спорт»

Л. О. Кожура Імплементація міжнародних норм щодо захисту прав і свобод дітей у національне законодавство

К. В. Кравченко До питання діджиталізації інституту апеляційного провадження

О. В. Кузьменко, В. Г. Чорна Адміністративно-правове регулювання торгово-економічних відносин України та Чорногорії

Б. О. Логвиненко До питання про відповідність медичної реформи в Україні дванадцяти принципам організації охорони здоров’я

О. О. Мамалуй Підстави виникнення, зміни та припинення податкових відносин

В. А. Миколаєць Зразкові та типові справи в адміністративному судочинстві у контексті європейської інтеграції України: напрями запозичення

О. А. Моргунов Функції публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту в Україні за сучасних умов

Д. Г. Мулявка Гарантії здійснення недержавної охоронної та приватної детективної діяльності: адміністративно-правовий аспект

R. M. Opatsky Bulling and its neighborhood: a comparative aspect

В. В. Пацкан Відносини Рахункової палати з Верховною Радою України та її комітетами

В. М. Прасюк Принципи державного фінансового контролю: загальна характеристика

О. В. Рафальська Інститут множинності в європейській практиці як новий для українського законодавства

Н. П. Свиридюк Україна та країни Балканського регіону: адміністративно-правове регулювання у сфері економічних відносин

О. Л. Сіделковський Комунальні та відомчі медичні заклади в системі єдиного медичного простору: невирішені проблеми адміністративно-правового регулювання

А. В. Сіра Роль та значення Закону України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. у встановленні інституту адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією у сфері земельних відносин

О. Г. Стрельченко Нормативно-правове регулювання міжнародної економічної взаємодії України та Чорногорії

В. В. Стукаленко Правові підстави притягнення до адміністративної відповідальності у сфері створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими можливостями: будівельні норми

О. О. Таможня Зарубіжний досвід щодо адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури

О. А. Шевцов Історичні передумови формування спроможних об’єднаних територіальних громад в Україні

А. В. Шевченко Правовий статус працівників апарату суду

MІЖНАРОДНЕ ПРАВО

У. З. Коруц Правове забезпечення заборони пропаганди війни: досвід республік Молдови та Грузії

С. А. Путілова Процесуальний порядок виконання запиту (доручення) про міжнародно-правову допомогу на території України

Т. Г. Шутак Адміністративно-правовий статус суб’єктів транскордонного співробітництва

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2020. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"