Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2019

Прикарпатський юридичний вісник №4-1/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Л. М. Андрусів Особливості та проблемні аспекти оприлюднення законів України

В. К. Антошкіна Способи і правила тлумачення норм права та договорів

О. С. Бакумов Реалізація концепту «держава у смартфоні» як напрям підвищення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні

І. Д. Веркалець Юридичне закріплення та реалізація функцій права в контексті загального рівня правосвідомості

Д. В. Крилов Досвід окремих європейських держав у сфері здійснення публічно-сервісної діяльності органами державної влади

О. М. Нестеренко, Н. А. Горбова Теоретико-методологічні механізми впливу державної політики на процес формування свідомої особистості

О. В. Острогляд Доказування в апеляційному суді (історичний екскурс)

В. О. Панкратова Точність як вимога до змісту нормативно-правового акта

Н. П. Харченко Стратегічні правові акти України: плюралізм наукових підходів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Л. П. Амелічева Деякі проблеми забезпечення реалізації права працівника на ділову репутацію в умовах кризи гідної праці

О. В. Віжунов Історичні передумови формування поняття «особа з інвалідністю»

О. В. Епель Практичні проблеми захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина

А. І. Мотрич Особливості кодифікації законодавства України у сфері соціального забезпечення

Н. М. Обушенко До проблеми визначення сутності й ознак трудового законодавства України

Н. П. Пилипчук Специфіка конституційного права на відпочинок у Литві: напрями запозичення в Україну

В. Ю. Пряміцин, С. В. Ланкін Захист трудових прав працівників у неоформлених трудових відносинах

О. Г. Реуцьков Позитивний досвід Грузії щодо правового регулювання атестації працівників поліції: напрями запозичення в національне трудове законодавство

Д. І. Сіроха Проблеми співвідношення публічної та корпоративної нормотворчості у трудовому праві України

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

С. В. Дегтярьова Зміст контролю в агропромисловій сфері та можливості його вдосконалення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. В. Андрушко Кримінологічна характеристика торгівлі людьми, вчиненої з метою примусового втягнення в зайняття жебрацтвом

І. І. Давидович, К. П. Задоя Ціннісна концепція об’єкта злочину в доктрині кримінального права України: проблеми філософського підґрунтя

І. О. Єна Санкції за злочини проти основ національної безпеки України: окремі закономірності та проблеми побудови

І. В. Козич Кримінально-правова політика як результат функціонування політичної системи

І. Б. Медицький Нематеріальні наслідки злочинності індивідуального рівня (кримінологічний вимір)

С. М. Мохончук Місце злочинів проти миру та безпеки людства в системі міжнародних правопорушень

І. В. Однолько Шляхи протидії корупції в Україні (механізм реагування)

А. С. Попій Щодо визначення кримінологічної характеристики особи, засудженої за сукупністю злочинів

В. В. Топчій Напрями запобігання невиконанню чи неналежному виконанню медичним працівником своїх професійних обов’язків та незаконній трансплантації

В. В. Топчій Географія злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні

С. В. Щоголєв Еволюція організованої злочинності в Україні (окремі аспекти)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. І. Башта Проблеми взаємодії правоохоронних органів з іншими недержавними суб’єктами безпеки при протидії злочинам на підприємствах харчової промисловості

Н. Г. Габлей Смерть засудженого як підстава для закриття касаційного кримінального провадження

О. О. Гриньків Становлення правового регулювання заподіяння шкоди під час проведення таємних операцій на прикладі окремих зарубіжних країн

В. М. Єднак Шляхи вдосконалення форм і методів взаємодії органів прокуратури України з іншими правоохоронними органами держави

Г. Р. Крет Міжнародні стандарти доказування в системі стандартів справедливого правосуддя у кримінальному провадженні

С. С. Кудінов, О. В. Бачинський Правове регулювання виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

М. О. Ларкін Тактичні операції під час розслідування злочинів, що вчиняються членами молодіжних неформальних груп (об’єднань)

О. М. Миколенко, Н. В. Неледва Тенденції розвитку національного законодавства про медіацію та медіатора у кримінальному провадженні

О. О. Торбас Ознаки розсуду у кримінальному процесі України

Ю. В. Циганюк Окремі ознаки релігійно-традиційного типу системи кримінального процесу

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2020. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"