Прикарпатський юридичний вісник №2-5-2/2018

Прикарпатський юридичний вісник № 2, Том 5, Частина 2 /2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

А. Г. Байбак
Правова (формальна) визначеність в системі властивостей і характеристик позитивного права

І. М. Мусіловський
Правове питання ідеалу у теорії Фоми Аквінського

О. Б. Северінова
Підготовка кадрів Збройних сил у 1940-х роках ХХ сторіччя

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

І. В. Гопанок
Поняття та характерні ознаки врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві

Г. В. Луцька
Обмеження здійснення цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території України як передумова їх охорони і захисту

М. В. Ткаченко
Договір перевезення залізничним транспортом: цивільно-правовий та господарсько-правовий аспект

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. М. Бондаренко
До характеристики єдності правового регулювання трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками

Л. О. Гайдаренко
До питання юридичної відповідальності у трудовому праві

О. Ю. Кісіль
Напрямки вдосконалення загального та спеціального законодавства України, яким визначаються правові засади соціального забезпечення поліцейських

І. В. Підпала
Правові гарантії трудових та соціальних прав моряків

Л. Г. Погорєлова
Щодо питання юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки праці

О. В. Соіч
До проблеми визначення поняття та видів дистанційної роботи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

С. І. Богаченко
Фактори соціальної зумовленості кримінально-правового регулювання протидії корупції в центральних органах влади України

Б. А. Бурбело
Кримінально-правовий аспект вивчення особи підозрюваного у кримінальному провадженні

І. І. Гальона
Кримінологічні ознаки торгівлі людьми

С. І. Гіряк
Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії порушенню прав і інтересів жінок

І. А. Горбач-Кудря
Види спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству

В. Г. Калита
Кримінальна відповідальність неосудних осіб за законодавством окремих країн ЄС

В. Я. Качмар
Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони культурних цінностей

Ю. І. Когут
Генеза наукової думки щодо напрямків протидії кібертероризму в Україні

І. В. Ліченко
Типологія сучасних правопорушень на українському страховому ринку

Д. М. Мірковець
Методологія дослідження контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні

С. С. Мірошниченко
Проблеми та запобігання маніпулювання на фондовому ринку України

В. В. Мойсеєнко
Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності як об’єкт кримінологічних досліджень

А. М. Талах
Деструктивні релігійні організації: проблематика кримінологічного аналізу визначення понять

А. Є. Фоменко
Кримінологічна діяльність Національної поліції як різновид поліцейської діяльності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Д. В. Говорун
Оперативно-розшукова характеристика розбійних нападів на водіїв автотранспорту

Г. О. Гончарук
Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди

Р. Ю. Залозний
Криміналістичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів

Д. Ю. Нікітін
Запобігання злочинам щодо нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

О. П. Нікітінський
Розслідування злочинів, пов’язаних із розпорядженням бюджетними коштами у сфері охорони здоров’я, де є ознаки службових

В. В. Підпалий
Типова «слідова картина» вчинення крадіжок в умовах великого міста

В. В. Приловський
Криміналістична характеристика як елемент методики розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність

О. М. Рудніченко
Типові слідчі ситуації розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини

І. А. Строк
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання

Р. В. Уманець
Оперативно-розшукова характеристика корупційних кримінальних правопорушень, які вчиняються в сфері житлового будівництва

М. М. Фарима
Типові слідчі ситуації та версії розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини

Прикарпатський юридичний вісник №2-5-1/2018

Прикарпатський юридичний вісник № 2, Том 5, Частина 1 /2018

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Мартовицька
Поняття права на правову допомогу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Астаф’єв
Роль та значення проведення службового розслідування в органах Національної поліції Україні

Є. В. Бережна
До проблеми визначення місця адвоката в системі учасників адміністративного процесу

А. В. Бойко
Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації державної транспортної політики

С. А. Борискін
Особливості форм та методів контролю у сфері реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю

В. Р. Боровський
Особливості правового регулювання діяльності прокурора як суб’єкта адміністративного процесу

В. П. Босий
Юридична відповідальність біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

С. І. Віговський
Основні завдання контролю за діяльністю місцевих судів

І. І. Войтович
Стан наукової розробленості проблем протидії корупційній злочинності у сфері воєнної безпеки

А. Ю. Дєточка
Роль та значення принципів реалізації правоохоронної функції держави

Д. А. Євдокимов
Сутність адміністративного розслідування як стадії та етапу провадження у справах про адміністративні правопорушення

А. В. Захаров
Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового дослідження

В. В. Ізотов
Сутність та види гарантій забезпечення та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю

Г. Ю. Калашніков
До проблеми визначення поняття та видів адміністративних процедур у сфері будівельної діяльності

Д. А. Кобильнік
Межі податково-правового регулювання: постановка питання

А. С. Колісник
Європейський досвід адміністративно-правового регулювання сервісної діяльності митних органів

О. О. Колотілов
Адміністративно-процедурний аспект державної реєстрації фізичної особи підприємцем

С. В. Кононенко
Галузеві принципи адміністрування податків у сфері обігу підакцизних товарів

В. П. Кононець
Специфіка кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень

В. С. Коренькова
До проблеми визначення рівнів координації діяльності органів виконавчої влади у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції

С. В. Коробенко
Наукові погляди щодо сутності категорій «адміністративний процес», «юрисдикція», «адміністративна юрисдикція» як основи визначення адміністративно-процесуальних проваджень в діяльності митних органів

Л. В. Котенко
Принципи публічного адміністрування виробництва та обігу лікарських засобів в Україні

А. В. Кудін
Адміністративний примус як класичний метод діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері патентної діяльності в Україні

Є. О. Лаврентьєв
Міжнародно-правові стандарти та відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Н. В. Лаговська
Удосконалення інформаційного забезпечення як напрям запобігання злочинності у сфері адміністративних послуг

А. О. Лапіка
Удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює діяльність державних місцевих адміністрацій в галузі бюджету та фінансів

В. О. Лозінський
Адміністративно-правовий статус об'єднаної територіальної громадами в Україні

О. І. Маслов
Система принципів адміністративної діяльностІ Національної поліції України

В. В. Нікітін
До проблеми визначення поняття уникнення та ухилення від подвійного оподаткування

С. С. Павчук
До характеристики кадрових процедур в органах прокуратури України

С. Є. Петров
Відповідальність Головного сервісного центру МВС України як суб’єкта адміністративних правовідносин

І. В. Серединський
Міжнародні стандарти підготовки поліцейських: загальна характеристика

Г. М. Скороход
Поняття та правова природа державного боргу

А. В. Томчук
Зарубіжний досвід у сфері запобігання домашньому насильству

В. С. Чорней
Сутність та структура механізму застосування адміністративно-правового примусу органами прокуратури

Т. О. Шевчук
Місце та роль публічного контролю у системі адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки атмосферного повітря

Прикарпатський юридичний вісник №2/2021

Прикарпатський юридичний вісник №2/2021

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Є. В. Білозьоров
Методологічні аспекти співвідношення юридичних категорій «правова діяльність» і «правова поведінка»

О. C. Заяць
Обґрунтування основоположних принципів адвоката – справедливості та відповідальності

А. А. Настюк, С. М. Третяк
Система збору данини до правління Святослава Ігоровича

М. Г. Тараненко, М. М. Тараненко
Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першоджерело розвитку конституціоналізму в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

В. М. Дудник, С. В. Дяченко
Медіація в цивільному судочинстві

Н. В. Коробцова
Належне волевиявлення в медичних правовідносинах як оціночна категорія

К. Е. Косяченко, М. М. Черепанов
Процедура медіації у вирішенні цивільно-процесуальних справ

О. М. Котенко
Правове регулювання договору про надання оплатних освітніх послуг у сфері вищої освіти

О. О. Рубан
Окремі аспекти захисту прав кредиторів під час процедури банкрутства

М. П. Тиндик
Зміст обов’язку наймодавця з передання транспортного засобу за договором прокату транспортного засобу

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. О. Дмитренко
Етапи становлення та розвитку правового регулювання робочого часу в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. Й. Іванський
М’яке право в системі джерел фінансового права України

В. А. Медяник
Стан адміністративно-правового регулювання сучасної доктрини соціальної політики

М. С. Міхровська
Деякі аспекти модернізації державного управління в контексті цифрових трансформацій

О. Є. Панфілов, А. Л. Калімбет
Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України: характеристика поняття та змісту

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Г. В. Логвинський
Потерпілі від посягання на захисника чи представника особи: кримінально-правове пізнання

С. О. Лук’янченко
Релігійний мотив у кримінальних правопорушеннях проти життя та здоров’я: проблемні питання

О. В. Ус
Алгоритми кваліфікації у кримінальному праві

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. В. Ракіпова, В. Г. Пожар
Щодо окремих питань комунікації потерпілого в судовому розгляді в першій інстанції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Эльгар Алекперов
Характерные особенности правосубъектности международных финансовых организаций

Нигяр И. Мамедова
Особенности правового регулирования международной защиты патентных прав

Прикарпатський юридичний вісник №1-5-2/2017

Прикарпатський юридичний вісник №1-5-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Астаф’єв
До проблеми визначення поняття та особливості службового розслідування в органах Національної поліції України

І. І. Бінько
Адміністративні процедури у сфері державної реєстрації прав власності

А. В. Бойко
Публічні (адміністративні) послуги на транспорті: правова природа, зміст та особливості реалізації

Ю. С. Болдирєва
Напрямки вдосконалення правових засад відповідальності за порушення порядку використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами

В. П. Босий
Поняття та види прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

А. О. Волкова
Соціально-правова сутність інституту юридичної відповідальності в контексті відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері

В. Р. Демчишина
До характеристики адміністративно-правових методів реалізації імміграційної політики України в умовах євроінтеграції

В. І. Келеберда
Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі як первинні стадії адміністративного судочинства України

М. О. Ковальчук
Поняття та зміст публічного адміністрування запобігання корупції в Україні

Ю. І. Когут
Перспективні напрями удосконалення захисту інформаційного простору України від загроз кібертероризму

Я. В. Колесник
Суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави та місце серед них органів Національної поліції України

С. В. Коробенко
Поняття та види адміністративно-юрисдикційних проваджень в діяльності митних органів

Т. В. Костюк
До проблеми класифікації адміністративних процедур в діяльності податкових органів

Л. С. Криворучко
Поняття адміністративно-правового статусу суб’єктів запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини

А. В. Кудін
Механізм адміністративно-правового забезпечення патентної діяльності в Україні

І. В. Кусік
Поняття та зміст судового оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення в Україні

Н. В. Лаговська
Детермінанти злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні

В. О. Лозінський
Принципи публічного адміністрування забезпечення прав та інтересів осіб об’єднаними територіальними громадами в Україні

М. М. Макаренко
Місце та значення економічних методів у діяльності Національної поліції України

М. А. Меденцев
Регулювання статусу суддів в Україні: ретроспектива змін крізь призму адміністративного права

А. О. Наумов
Особливості юридичної відповідальності Служби безпеки України як суб’єкта захисту державного суверенітету та територіальної цілісності

А. В. Осипчук
Принципи та завдання взаємодії прокуратури України з іншими правоохоронними органами

С. С. Павчук
Сутність та значення адміністративних процедур в діяльності органів прокуратури

О. В. Панасюк
Щодо характеристики принципів провадження в справах про адміністративні правопорушення

В. В. Пацкан
Організація роботи Рахункової палати як вищого органу аудиту України

О. І. Самарець
Стан наукової розробленості проблем державної служби в органах судової влади України

С. В. Семенников
До проблеми визначення особливостей правового статусу суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин, як об’єктів контролю

Н. В. Сорочко
Принципи способів судового захисту в адміністративному судочинстві

Т. О. Татарова
Сутність та особливості податкового контролю

О. А. Терещенко
Принципи публічного адміністрування електронного урядування судової влади в Україні

М. В. Ткаченко
Сучасні джерела правового регулювання договірних відносин у сфері залізничних перевезень: національне законодавство України

А. В. Томчук
Принципи реалізації державної політики у сфері запобігання домашньому насильству

О. М. Фесенко
Страхування як дієвий адміністративно-правовий засіб захисту інвестицій

О. О. Чепов
Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації з архітектурних питань як суб’єкти адміністративних правовідносин в земельній сфері

В. С. Чорней
Місце та значення органів прокуратури в системі правоохоронних органів держави

В. П. Шулежко
Загальна характеристика соціальної необхідності існування судової влади в Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Б. Северінова
Військово-спеціальна підготовка у 1940-х роках ХХ сторіччя

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2021. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"