Прикарпатський юридичний вісник №5/2023

Прикарпатський юридичний вісник №5/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

О. Й. Вовк
«Права, за якими судиться малоросійський народ» як джерело військового права Гетьманщини

Г. А. Волошкевич
Спроба впровадження інституту військового суду присяжних в ході підготовки військово-судового статуту 1867 року

Є. В. Дергачов
Праворозумний модус правової свідомості суспільства під час воєнного стану

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. Ю. Лялюк, Д. Є. Білоус
Перспективи впровадження двопалатної структури парламенту в Україні: міжнародний досвід та сучасні тенденції

Н. О. Максіменцева
Легітимація парламенту та Президента України в умовах воєнного стану у виборчий демократії

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

О. М. Боярчук
Дотримання авторського права у мережі інтернет: порівняльний аспект регулювання в Україні та у країнах Європи

О. П. Подцерковний, Г. М. Будурова
Щодо потреб запровадження спеціалізації господрських судів у земельних та інвестиційних спорах

Є. В. Чупрун
Імунітети, врегульовані нормами міжнародного права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. І. Берендєєва, О. В. Ковальова
Фахова компетентність суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству

А. О. Зубко
Онтологічний аспект розуміння концепту «адміністративна політика України» з позиції вітчизняного дискурсу

О. П. Киценко
Історико-правовий аналіз ризиків державного податкового впливу на суб’єктів аграрного сектору

Є. В. Михайловська, А. І. Тарасенко
Порівняльно-правовий аспект функціонування та регулювання інституту медіації в Україні та Франції з урахуванням вимог європейського адміністративного простору

М. К. Смакограй
Особливості правового регулювання фінансової відповідальності за податкові правопорушення під час воєнного стану в Україні

М. В. Сокіран
Актуальні питання захисту критичної інформаційної інфраструктури

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

К. М. Буряк
Методологія дослідження злочинності у сімейній сфері

Ю. В. Живова
Міжнародна співпраця у протидії організованій злочинності шляхом застосування спеціальної конфіскації

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

І. В. Макогін
Огляд місця події як невідкладна слідча (розшукова) дія при розслідуванні вбивств з необережності

Є. В. Тирлич
Поняття біологічних зразків, які підлягають відібранню у особи з метою подальшого їх досліження в кримінальному провадженні

М. В. Тішин
Забезпечення прокурором допустимості фактичних даних при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та оформленні їх результатів: деякі актуальні питання

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Бринзанська
Заподіяння шкоди навколишньому природньому середовищу як міжнародний злочин jus cogens

О. В. Краснікова, Д. В. Бодян
Міжнародно-правовий механізм захисту прав дітей в умовах війни

Прикарпатський юридичний вісник №4/2023

Прикарпатський юридичний вісник №4/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

І. П. Андрусяк
Протидія домашньому сексуальному насильству

В. М. Мельник
«Великовірменська базилея»: клієнтська політія Римського Закавказзя та елементи її правової суб’єктності за режиму домінату (298-330 рр.)

А. А. Настюк
Вплив та зацікавленість київських еліт в процесі приходу та утримання влади Олегом і Ольгою в Київській Русі

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Г. Б. Бабаджанян
Саморегулівні організації у господарсько-торговельній діяльності

Р. А. Джабраілов, О. Е. Ліллемяе
Особливості допустимості державної допомоги в умовах трансформації енергетичних ринків ЄС й у контексті воєнного періоду та післявоєнного відновлення України

І. С. Студенець
Концесія у сфері кібербезпеки

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Т. О. Черезова
Форми реалізації соціальних прав засудженими до позбавлення волі: деякі питання юридичної конструкції

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ю. А. Голодник
Функціонування міжнародних стандартів в діяльності правоохоронних органів України

Є. В. Жадан
Форми участі та залученості громадськості у здійсненні регіональних екологічних програм: правове регулювання

В. В. Коваленко
Процедурний зміст забезпечення реалізації принципів доброго урядування

О. В. Кузніченко, І. О. Данилова
Митні правопорушення: дефініції, урегулювання, запобігання та протидії в аспекті міжнародного співробітництва

Ю. В. Мерденов
Роль громадського контролю у зміцненні кадрового потенціалу Національної поліції України

В. Ф. Польща
Вивчення проблеми управління небезпечними відходами в Україні: перспективи науково-практичних досліджень

Ю. Ю. Пустовіт
Адміністративно-правова відповідальність як засіб адміністративно-правового забезпечення продовольчої безпеки

В. А. Світличний
Принципи державного контролю у сфері господарської діяльності

М. М. Тернущак
Теоретико-правова характеристика адміністративно-деліктного провадження (принципи та процедура)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Г. М. Андрусяк
Сутність обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, крізь призму юридичних фактів

О. І. Бугера
Штучний інтелект та запобігання злочинності: досвід США

О. В. Ільїна
Пробація як інструмент альтернативного покарання в Україні: особливості та можливості впровадження

В. В. Сахнюк
Деякі тенденції розвитку інституту покарань

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. С. Бондар
Тактична операція як криміналістична категорія: сутність та зміст застосування під час розслідування злочинів, учинених злочинними спільнотами

О. Г. Литвиненко, О. І. Груздь, Р. О. Ємельянов
Окремі питання депонування показань неповнолітніх

О. Ю. Маринич
Деякі аспекти забезпечення права на розумний строк досудового кримінального провадження

К. С. Стоянов
Про окремі проблемні питання участі захисника у кримінальному провадженні

Прикарпатський юридичний вісник №2/2023

Прикарпатський юридичний вісник №2/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. А. Довганич
Особливості реалізації правової ідеології у правосвідомості та правовій культурі: історико-правова ретроспектива

А. А. Настюк
Причини захоплення влади Олегом та усунення від управління Рюриків в Північній Русі

Н. М. Раданович
Загальнодозвільний тип юридичного регулювання в Україні: суб’єктна характеристика

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

А. О. Вербовий
Проблеми фінансування примусового виконання судових рішень. Судова практика

О. О. Грабовська
Теоретичні проблеми класифікації форм участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному судочинстві

В. В. Добровольська, А. В. Прилуцька
Господарський спір (конфлікт) як об’єкт медіації

Н. В. Коробцова
Цивільно-правова відповідальність виконавця медичних послуг за завдану шкоду без врахування його вини

Я. В. Петруненко
Трансформація ідеології соціальної справедливості в умовах регулювання економіки воєнного періоду

О. Р. Хомляк
Актуальні проблеми українського законодавства управління авторськими та суміжними правами

ТРУДОВЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. А. Плєва, М. Ю. Бразалук
Особливості застосування матеріальної та цивільно-правової відповідальності до працівників, які вчинили шкоду підприємству під час виконання службових обов’язків

О. Ю. Раневич
До проблеми призначення пенсії за вислугу років деяким категоріям працівників

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Н. С. Гавриш
Правові питання відшкодування шкоди та збитків завданих ґрунтовому покриву України в умовах збройної агресії російської федерації

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. М. Бліхар
Форми та методи публічного адміністрування захисту персональних даних

Ю. А. Голодник
До питання правоохоронної функції держави

М. Ю. Кравчук
Застосування біологічної зброї від минулого до сучасності: історико-правовий аспект

В. Ю. Цьомра
Державна реєстрація як засіб легітимації правосуб’єктності юридичної особи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. В. Градецький
Запобігання злочинності засобами кримінально-правового впливу та умови їх ефективності

А. П. Гусак
Зарубіжних досвід пробації та протидії злочинності засобами пробації

М. О. Думчиков, І. В. Каріх
Зарубіжний досвід протидії кримінальним правопорушенням проти власності вчиненому з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій

І. М. Леган
Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

В. В. Нордіо
Державний виконавець як суб’єкт кримінальних правопорушень

І. В. Панаід
Предмет незаконного збагачення

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

А. В. Мурзановська
Дослідження кримінального процесуального права: евристичні методи та їх можливості

Прикарпатський юридичний вісник №3/2023

Прикарпатський юридичний вісник №3/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ю. Є. Ковний
Проблеми правового захисту корінного народу – кримських татар на окупованій території України

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Н. П. Капітаненко
Удосконалення механізму реалізації прав суб’єктів підприємницької діяльності

Д. О. Колодін, К. В. Агапова
Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності: порівняльно-правове дослідження

В. А. Кройтор
Вплив міжнародно-правових стандартів цивільного судочинства на розгляд справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави

З. Ф. Самчук-Колодяжна, К. М. Прокопчук
Питання цивільного обігу вогнепальної зброї в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. М. Бабюк
Нормативно-правова регламентація діяльності митних органів України в умовах дії правового режиму воєнного стану

Ю. В. Бодров
Генезис адміністративно-правових досліджень у сфері грального бізнесу

Ю. А. Голодник
Загальна характеритика системи правоохоронних органів України

О. О. Косиця
Законодавчі новели щодо інституту старости в Україні

П. І. Пархоменко
Інститут судових вихователів в системі правосуддя, дружнього до дитини

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Л. Г. Андросович
Стан наукового дослідження організованої злочинності у фінансовій системі

Г. М. Андрусяк
Безмежна необхідна оборона від насильницьких кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

О. О. Бахуринська
Громадська думка як чинник кримінально-правової політики

С. В. Волков
Міжнародна гуманітарна допомога для України: кримінологічний дискурс

Н. В. Марущак, І. В. Назаренко
Особливості призначення покарання за бандитизм

В. В. Нордіо
Приватний виконавець як суб’єкт кримінальних правопорушень

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Р. М. Білокінь
Криміналістична тактика слідчого під час досудового розслідування економічних злочинів

О. В. Гейко
Юридична відповідальність як елемент правового статусу детектива Національного антикорупційного бюро України

Наталя Хмелевська
Забезпечення найкращих інтересів дитини у кримінальному процесі

РЕЦЕНЗІЇ

М. В. Шульга, Н. С. Гавриш
Земельна реформа в Україні: правові проблеми (рецензія на монографію професора П. Ф. Кулинича)

Прикарпатський юридичний вісник №1/2023

Прикарпатський юридичний вісник №1/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. В. Грицько, С. В. Бондаренко, О. І. Пилипишин
Історія правового регулювання діяльності лікувальних закладів на теренах України (австро-угорський період)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

І. В. Міщук
Характеристика процесу виходу територіальної громади з об’єднання територіальних громад

В. К. Петрушевська
Роль інституту старости у формуванні громадянського суспільства

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

С. В. Дяченко, О. А. Ільніцька
Представництво прокурором інтересів держави у господарському процесі

С. В. Дяченко, Ю. І. Шпирко
Вирішення спорів щодо зміни та розірвання господарських договорів. Судова практика

Н. В. Коробцова
Підстави звільнення виконавця медичних послуг від цивільно-правової відповідальності

В. В. Породько
Сучасний правовий режим майбутніх об’єктів житлової нерухомості як об’єктів речових прав

В. М. Чернега
Морально-правові засади в спадковому праві України

ТРУДОВЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Ю. Дрозд, В. Ю. Оксінь
Посередництво у працевлаштуванні закордоном – захист інтересів чи шахрайство

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

О. С. Літошенко, І. О. Удовенко, М. В. Шемякін
Перспективи впровадження земельної реформи в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. А. Барікова
Сплата судового збору податковими органами

М. В. Волченко
Громадські об’єднання та громадяни як суб’єкти адміністративно-правової охорони тваринного світу

В. К. Колпаков
Зниклі безвісті за особливих обставин: поняття і розшук

С. В. Степаненко
Правове регулювання митного режиму переміщення товарів через кордон України

А. А. Шовкун
Суб’єкти управління системою надання безоплатної правової допомоги в Україні та їх правове становище

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

А. В. Боровик
Кримінальна відповідальність службових осіб за посягання на представників влади

Н. М. Градецька
Конституційні засади військового обов’язку та заходи попередження ухилення від його реалізації

І. М. Леган
Геноцид як злочин проти безпеки людства відповідно до міжнародного кримінального права

С. А. Шубіна
Спеціально-кримінологічні заходи запобігання привласненню, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

В. Є. Андрєєва
Предмет, межі та суб’єкти доказування у кримінальних провадженнях по злочинах проти основ національної безпеки

В. С. Бондар
Діяльність уповноважених оперативних підрозділів щодо виявлення та розкриття вбивств на замовлення, учинених злочинними спільнотами

О. М. Дуфенюк
Полярність та конвергенція об’єктивності та суб’єктивності у кримінальному провадженні

В. Г. Клепіковський
Тлумачення поняття «місце події» в кримінальному процесі

А. О. Козаченко
Кримінальна-процесуальна діяльність прокурора під час початку досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо окремої категорії осіб

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. П. Тичина
Права людини як правова цінність Європейського Союзу

Ю. І. Фетько
Передумови становлення та розвитку правового статусу європейського об’єднання територіального співробітництва

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Прикарпатський юридичний вісник"